Hlavní obsah

unterhalten

Slovesounterhält, ie, a

  1. živit děti ap.
  2. udržovat budovu ap., pečovat o zařízení ap.
  3. provozovat
  4. udržovat, zachovávat styky ap.ein Feuer unterhaltenudržovat oheň
  5. sich unterhalten mit j-m über j-n/etw. bavit se, mluvit s kým o kom/čem
  6. j-n/sich bavit koho/se

Vyskytuje se v

Beziehung: mit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhaltenudržovat s kým dobré mezilidské vztahy