Hlavní obsah

dole

Příslovce

  1. (vespod) untendole v zásuvceunten in der Schubladena straně 8 doleauf Seite 8 unten
  2. hovor.(společensky níže) unten

Vyskytuje se v

hlubinný: hlubinný důl/vrtdie Tiefbaugrube/Tiefbohrung

hnědouhelný: hnědouhelný důldie Braunkohlengrube

klobouk: Klobouk dolů před kým/čím!Hut ab vor j-m/etw.!

pískový: pískový důldie Sandgrube

zlatý: přen. zlatý důldie Goldgrube

železnorudný: železnorudný důldie Eisenerzgrube

dolem: jít dolemunten herum gehen

dolů: skočit dolůrunterspringen

důl: fárat do doluin den Schacht einfahren

jít: Ceny jdou dolů.Die Preise fallen.

pověsit se: pověsit se hlavou dolůsich kopfunter hängen

s, se: jet s kopce dolůherabfahren

sesout se: Kamení se sesulo dolů.Das Gestein rutschte ab.

shora: sejít shora dolůvon oben herunterkommen

skutálet se: Slza se mu skutálela po tváři dolů.Die Träne rollte von seiner Wange herab.

uhelný: uhelný důldie Kohl(en)grube

uranový: uranové dolyUranbergwerke

hora: slibovat komu hory dolyj-m goldene Berge versprechen

dole: dole v zásuvceunten in der Schublade

nález: oznámit nálezeinen Fund anzeigen

úředně: úředně oznámit coetw. amtlich bekannt machen

dopředu: oznámit co komu dopředuetw. j-m im Voraus kundtun

výsledek: oznámit výsledek volebdas Wahlergebnis bekannt geben