Hlavní obsah

dolem

Vyskytuje se v

hlubinný: hlubinný důl/vrtdie Tiefbaugrube/Tiefbohrung

hnědouhelný: hnědouhelný důldie Braunkohlengrube

klobouk: Klobouk dolů před kým/čím!Hut ab vor j-m/etw.!

pískový: pískový důldie Sandgrube

zlatý: přen. zlatý důldie Goldgrube

železnorudný: železnorudný důldie Eisenerzgrube

dole: dole v zásuvceunten in der Schublade

dolů: skočit dolůrunterspringen

důl: fárat do doluin den Schacht einfahren

jít: Ceny jdou dolů.Die Preise fallen.

pověsit se: pověsit se hlavou dolůsich kopfunter hängen

s, se: jet s kopce dolůherabfahren

sesout se: Kamení se sesulo dolů.Das Gestein rutschte ab.

shora: sejít shora dolůvon oben herunterkommen

skutálet se: Slza se mu skutálela po tváři dolů.Die Träne rollte von seiner Wange herab.

uhelný: uhelný důldie Kohl(en)grube

uranový: uranové dolyUranbergwerke

hora: slibovat komu hory dolyj-m goldene Berge versprechen

herab: z nebe dolůvom Himmel herab

hinab: dolů po řece/proududen Fluss hinab

herunterkommen: sejít dolů po schodechdie Treppe herunterkommen

richten: zamířit prstem dolůden Finger nach unten richten

Zug: silný tah dolůein starker Zug nach unten

dolem: jít dolemunten herum gehen