Hlavní obsah

dolem

Vyskytuje se v

hlubinný: hlubinný důl/vrtdie Tiefbaugrube/Tiefbohrung

hnědouhelný: hnědouhelný důldie Braunkohlengrube

klobouk: Klobouk dolů před kým/čím!Hut ab vor j-m/etw.!

pískový: pískový důldie Sandgrube

zlatý: přen. zlatý důldie Goldgrube

železnorudný: železnorudný důldie Eisenerzgrube

dole: dole v zásuvceunten in der Schublade

dole: na straně 8 doleauf Seite 8 unten

dolů: skočit dolůrunterspringen

dolů: jít po schodech dolůdie Treppe hinuntergehen

dolů: jít z kopce dolůbergab gehen

dolů: Ceny klesají dolů.Die Preise gehen nach unten.

dolů: zaokrouhlit co dolůetw. nach unten runden

důl: fárat do doluin den Schacht einfahren

jít: Ceny jdou dolů.Die Preise fallen.

pověsit se: pověsit se hlavou dolůsich kopfunter hängen

s, se: jet s kopce dolůherabfahren

sesout se: Kamení se sesulo dolů.Das Gestein rutschte ab.

shora: sejít shora dolůvon oben herunterkommen

skutálet se: Slza se mu skutálela po tváři dolů.Die Träne rollte von seiner Wange herab.

uhelný: uhelný důldie Kohl(en)grube

uranový: uranové dolyUranbergwerke

dole: být jednou dole, jednou nahořemal unten, mal oben sein

dolů: klobouk dolů před kým/čímHut ab vor j-m/etw.

důl: přen. Ten obchod je zlatý důl.Das Geschäft ist eine Goldgrube.

důl: slibovat komu hory dolyj-m goldene Berge versprechen

hora: slibovat komu hory dolyj-m goldene Berge versprechen

herab: vom Himmel herabz nebe dolů

hinab: den Fluss hinabdolů po řece/proudu

herunterkommen: die Treppe herunterkommensejít dolů po schodech

richten: den Finger nach unten richtenzamířit prstem dolů

Zug: ein starker Zug nach untensilný tah dolů