Hlavní obsah

Unterhalt

Vyskytuje se v

unterhalten: sich unterhaltenmit j-m über j-n/etw. bavit se, mluvit s kým o kom/čem

Beziehung: mit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhaltenudržovat s kým dobré mezilidské vztahy

bavit: Er hat die ganze Gesellschaft unterhalten.Bavil celou společnost.

obživa: besseren Unterhalt suchenhledat lepší obživu

pobavit se: Ich habe mich im Kino gut unterhalten.Dobře jsem se v kině pobavil.

pohovořit (si): sich mit dem Partner über die gemeinsame Zukunft unterhaltenpohovořit si s partnerem o společné budoucnosti

popovídat si: sich mit j-m über Probleme unterhaltenpopovídat si s kým o problémech

vyživovat: kranke Eltern unterhaltenvyživovat nemocné rodiče