Hlavní obsah

mír

Vyskytuje se v

cena: der FriedensnobelpreisNobelova cena míru

míra: in höchstem Maßena nejvyšší míru

rušitel: die Friedensstörerrušitelé míru

boj: der Kampf für den Friedenboj za mír

klid: in Ruhe und Frieden lebenžít v klidu a míru

na: j-m das Kleid nach Maß anfertigenušít komu šaty na míru

obhájce: der Verteidiger der Heimat/des Friedensobhájce vlasti/míru

šaty: die Maßkonfektionšaty šité na míru

únosný: erträgliches Maß überschreitenpřesáhnout únosnou míru

určitý: bis zu einem gewissen Maßdo určité míry

vyrobit: nach Maß anfertigenvyrobit na míru

zhotovit: das Kleid nach Maß anfertigenzhotovit šaty na míru

zpečetit: den Frieden besiegelnzpečetit mír

Kampf: der Kampf für den Friedenboj za mír

Auffassung: unterschiedliche Auffassungen von der Ehe habenmír různé názory na manželství

Frieden: ein dauerhafter Friedentrvalý mír

schließen: Frieden schließensjednat mír

Sicherung: die Sicherung des Friedenszabezpečení míru

mír: der Weltfriedensvětový mír