Hlavní obsah

conte

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

scoperto: scoperto (di conto)přečerpání účtu

banca: avere un conto in bancamít účet v bance

bancario: conto bancariobankovní účet

bloccato: conto bloccatozmrazený účet

chiedere: chiedere conto di q/qcžádat/požadovat vysvětlení čeho, od koho

conta: conta dei votisčítání hlasů

contare: Questo non conta niente.To nemá žádnou váhu., To nic neznamená.

conto: far di contopočítat aritmeticky

conto: fare un contoprovést výpočet, spočítat to

conto: conto alla rovesciaodpočet před startem ap.

conto: saldare il contovyrovnat účet zaplatit

conto: rendersi conto di qcuvědomit si co

conto: conto bancariobankovní účet/konto

conto: conto correnteběžný účet, kontokorent

conto: conto scopertopřečerpaný účet, přečerpání účtu

conto: fare i contivést účetnictví

conto: per conto di qjménem, za koho jednat ap.

conto: per conto propriona vlastní pěst/účet/triko, sám za sebe

conto: rendere conto a q di qcskládat účty komu za co, odpovídat se komu z čeho

conto: fare conto che qcpočítat s tím, že, uvážit co, vzít v úvahu co

conto: fare conto su q/qcspolehnout se na koho/co, počítat s kým/čím

conto: di poco contonevýznamný, bezvýznamný

conto: tenere conto di q/qcbrát v úvahu, uvažovat koho/co

estinzione: estinzione di un contovyrovnání účtu

estratto: estratto contovýpis z účtu z banky, bankovní výpis

fine: in fin dei conti, alla fin finekoneckonců

mettere: mettere contostát za to, mít cenu, vyplatit se

mettere: mettere in conto qczohlednit co i účetně ap., vzít v úvahu, vzít v potaz co, počítat s čím v plánech ap.

perdita: conto profitti e perditevýkaz zisků a ztrát

piano: econ. piano dei contiúčtová osnova

regolamento: regolamento di contivyřizování účtů mezi gangy ap.

regolare: regolare un contovyrovnat účet

rendersi: rendersi conto di qcuvědomit si co

resa: resa dei contivyúčtování nákladů ap., vyrovnání účtů, i přen. zúčtování, skládání účtů

revisione: revisione contabile/dei contirevize účetnictví, účetní audit

revisore: revisore dei contiauditor, kontrolor účtů

risparmio: conto di risparmiospořící účet

saldo: saldo del contozůstatek účtu

sbagliare: sbagliare i contii přen. přepočítat se

tenere: tenere conto di qcbrát v úvahu, mít na zřeteli, uvažovat co, vést evidenci čeho

tenere: tenere q in molto contovelice si vážit koho, velmi uznávat koho

valutario: conto valutariovalutový účet

verifica: verifica dei contiaudit, účetní kontrola

contare: Conta dieci anni di servizio.Už má odpracováno deset let.

conto: Il conto!(Za)platím! na vrchního

mettere: Non mette conto trovare un compromesso.Nemá cenu hledat kompromis.

mormorare: Già si mormora sul loro conto.Už se o nich začíná šuškat.

quadrare: I conti non quadrano.Ty účty nesedí.

salasso: Il conto è stato un salasso.Účet byl (pěkně) tučný.

versare: Ho versato mille euro sul tuo conto.Poukázal jsem na tvůj účet tisíc eur.

conto: far bene/male i propri contidobře/špatně si to spočítat

conto: fare i conti con q/qcpočítat s čím, vzít v úvahu co, vyřídit si to s kým

conto: regolare i contii přen. vyrovnat účty, zúčtovat

conto: a conti fattikdyž se to vezme kolem a kolem, po zvážení všech aspektů, celkem vzato

conto: tenere in gran/poco conto q/qcvelice si vážit/nevážit si koho/čeho

saporito: un conto saporitomastný účet drahý

bankovní: bankovní kontoconto bancario

bankovní: bankovní výpisestratto conto

běžný: ekon. běžný účetconto corrente

jméno: jednat jménem kohoagire in/nel nome di q, agire per conto di q

komisní: komisní prodejvendita in conto deposito

nevyrovnaný: nevyrovnané účty s kýmconti non regolati con q

obstavit: obstavit účet komubloccare il conto (corrente) a q

otevřít: otevřít si účetaprire un conto

pokladní: ekon. pokladní účetconto di cassa

přečerpání: přečerpání účtuconto scoperto, scoperto di conto

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemuconsiderando, prendendo in considerazione qc, tenendo conto di qc

tučný: mít tučné kontoavere un ricco conto in banca

účet: běžný účetconto corrente

účet: otevřít si účetaprire un conto (in banca)

účet: zrušit účetchiudere un conto

účet: poukázat co komu na účetversare qc a q sul conto

úvaha: vzít co v úvahuprendere in considerazione qc, tener conto di qc

vědomí: vzít co na vědomítener conto di qc

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoper conto proprio di q, con parole proprie

výpis: výpis z účtu z banky, bankovní výpisestratto conto

vyřídit: vyřídit si to s kýmrázně vedersela con q, vyřídit si účty regolare i conti con q

zacvakat: zacvakat topagare il conto

zastoupení: jednat v zastoupení kohoagire per conto/in nome/a nome di q

zřetel: brát zřetel na comettere in conto, prendere qc in considerazione

zřídit: ekon. zřídit si účetaprire un conto

zůstatek: zůstatek (na) účtusaldo del conto

čítat: Knihovna čítá několik tisíc svazků.La biblioteca conta parecchie migliaia di esemplari.