Hlavní obsah

z [zεd]

Podstatné jméno mužské neměnné

  • z, Z písmeno

Vyskytuje se v

abord: (ze všeho) nejdřívetout d'abord

affaire: vyvléci se z nepříjemnostíse tirer d'affaire

amitié: z přátelstvípar amitié

anticipation: román z budoucnostiroman d'anticipation

arc: střelba z luku, lukostřelbatir à l'arc

ascendance: předkové z otcovy stranyascendance paternelle

bée: Jsem z toho celý paf.J'en suis bouche bée.

boucherie: maso z porážkyviande de boucherie

bouder: trucovat s jídlem, z trucu nejístbouder contre son ventre

cadastral: důchod z půdyrevenu cadastral

casier: výpis z trestního rejstříkuextrait du casier judiciaire

cendre: povstat z popelarenaître de ses cendres

choucroute: = jídlo z kyselého zelí, uzenin a bramborchoucroute garnie

chute: pád z koněchute de cheval

combat: vyřadit z bojemettre hors de combat

communion: exkomunikovat, vyloučit z komunityexclure de la communion

conviction: (u)dělat co z přesvědčenífaire qqch par conviction

cru: = víno pocházející z jediné vinicevin de cru

de: z místa na místode place en place

décolérer: nevycházet ze zlostine pas décolérer

déductible: náklady odpočitatelné z příjmucharges déductibles du revenu

défaut: z nedostatkupar défaut

départir: nechat se vyvést z kliduse départir de son calme

déposséder: zbavit funkce, sesadit z funkce kohodéposséder qqn de sa charge

der: poslední z posledních definitivně poslední válkala der des ders

déroute: (z)mást, (s)plést, vyvést z míry kohomettre qqn en déroute

descente: Snímání z kříže Krista - obraz, socha ap.Descente de croix

détruire: vyvrátit z kořenedétruire de fond en comble

devant: Jděte mi z očí.Ôtez-vous de devant mes yeux.

différé: vysílání ze záznamuémission en différé

distraction: zapomenout co z roztržitostioublier qqch par distraction

assourdir: Já z těch tvých řečí ohluchnu.Tu m'assourdis les oreilles.

autre: z druhé stranyd'un autre côté

bœuf: Kdo lže, ten krade., Ze zlodějíčka bude zloděj.Qui vole un œuf, vole un bœuf.

bouleverser: Je z toho celá rozechvělá.Elle en est tout bouleversée.

crever: Z mraku začíná pršet.Le nuage crève.

débouler: seběhnout z prvního poschodídébouler du premier étage

découper: vystřihnout článek z novindécouper un article dans un journal

dégager: vyprostit zraněného ze sutindégager un blessé des décombres

détacher: utrhnout ovoce ze stromudétacher de l'arbre un fruit

différer: vysílání ze záznamuémission en diffusion différée

donner: vydat ze sebe to nejlepšídonner le meilleur de soi-même

dont: pokoj, z něhož vycházímla chambre dont je sors

du: přijet z Portugalskavenir du Portugal

économie: z úsporných důvodůpar économie

en: z květu na květde fleur en fleur

enfumer: Jde na nás kouř z té tvé cigarety!Tu nous enfumes, avec ta cigarette !

acier: ocelové svaly, svaly jako z ocelemuscles d'acier

air: žít ze vzduchuvivre de l'air du temps

angle: z určitého hlediskasous un certain angle

bleu: nebýt z toho moudrý, být z toho jelenn'y voir que du bleu

bon: brát život z lepší stránkyprendre la vie du bon côté

borgne: přijít z bláta do loužechanger son cheval borgne pour un cheval aveugle

buissonnier: chodit za školu, ulejt se z prácefaire l'école buissonnière

caillou: mít srdce z kameneavoir un cœur de caillou

carafe: nehnout se z místa, zůstat visetrester en carafe

champignon: růst jako z vodypousser comme un champignon

charmant: princ z pohádkyprince charmant

chêne: růst jako z vodypousser comme un chêne

ciel: spadnout z nebetomber du ciel

cœur: z celého srdcede bon cœur, de grand cœur, de tout cœur

commencement: Učený z nebe nespadl., Každý začátek je těžký.Il y a un commencement à tout.

compagnie: zmizet komu, ztratit se, vytratit se z čí společnostifausser compagnie à qqn

contenance: být vyveden z míry, pozbýt rozvahyperdre contenance

coup: dát ránu z milostidonner le coup de grâce

cuillère: umět se narodit, být z bohaté rodinyêtre né avec une cuillère d'argent dans la bouche

cul: být z toho paftomber sur le cul

décrocher: snést modré z nebedécrocher la lune

discussion: z diskuse se rodí pravdade la discussion jaillit la lumière

empêcher: Vrásky si z toho nedělá.Ça ne l'empêche pas de dormir.

épine: vytrhnout komu trn z patytirer à qqn une épine du pied