Hlavní obsah

z [zεd]

Podstatné jméno mužské neměnné

  • z, Z písmeno

Vyskytuje se v

abord: tout d'abord(ze všeho) nejdříve

affaire: se tirer d'affairevyvléci se z nepříjemností

amitié: par amitiéz přátelství

anticipation: roman d'anticipationromán z budoucnosti

arc: tir à l'arcstřelba z luku, lukostřelba

ascendance: ascendance paternellepředkové z otcovy strany

bée: J'en suis bouche bée.Jsem z toho celý paf.

boucherie: viande de boucheriemaso z porážky

bouder: bouder contre son ventretrucovat s jídlem, z trucu nejíst

cadastral: revenu cadastraldůchod z půdy

casier: extrait du casier judiciairevýpis z trestního rejstříku

cendre: renaître de ses cendrespovstat z popela

choucroute: choucroute garnie= jídlo z kyselého zelí, uzenin a brambor

chute: chute de chevalpád z koně

combat: mettre hors de combatvyřadit z boje

communion: exclure de la communionexkomunikovat, vyloučit z komunity

conviction: faire qqch par conviction(u)dělat co z přesvědčení

cru: vin de cru= víno pocházející z jediné vinice

de: de place en placez místa na místo

décolérer: ne pas décolérernevycházet ze zlosti

déductible: charges déductibles du revenunáklady odpočitatelné z příjmu

défaut: par défautz nedostatku

départir: se départir de son calmenechat se vyvést z klidu

déposséder: déposséder qqn de sa chargezbavit funkce, sesadit z funkce koho

der: la der des dersposlední z posledních definitivně poslední válka

déroute: mettre qqn en déroute(z)mást, (s)plést, vyvést z míry koho

descente: Descente de croixSnímání z kříže Krista - obraz, socha ap.

détruire: détruire de fond en comblevyvrátit z kořene

devant: Ôtez-vous de devant mes yeux.Jděte mi z očí.

différé: émission en différévysílání ze záznamu

distraction: oublier qqch par distractionzapomenout co z roztržitosti

assourdir: Tu m'assourdis les oreilles.z těch tvých řečí ohluchnu.

autre: d'un autre côtéz druhé strany

bouleverser: Elle en est tout bouleversée.Je z toho celá rozechvělá.

crever: Le nuage crève.Z mraku začíná pršet.

de: aller de Prague à Brnojet z Prahy do Brna

de: le seul de ses amisjediný z jeho přátel

débouler: débouler du premier étageseběhnout z prvního poschodí

découper: découper un article dans un journalvystřihnout článek z novin

dégager: dégager un blessé des décombresvyprostit zraněného ze sutin

détacher: détacher de l'arbre un fruitutrhnout ovoce ze stromu

détacher: Les fruits se détachent de l'arbre.Ovoce padá ze stromu.

différer: émission en diffusion différéevysílání ze záznamu

donner: donner le meilleur de soi-mêmevydat ze sebe to nejlepší

dont: la chambre dont je sorspokoj, z něhož vycházím

du: venir du Portugalpřijet z Portugalska

économie: par économiez úsporných důvodů

en: de fleur en fleurz květu na květ

enfumer: Tu nous enfumes, avec ta cigarette !Jde na nás kouř z té tvé cigarety!

acier: muscles d'acierocelové svaly, svaly jako z ocele

air: vivre de l'air du tempsžít ze vzduchu

angle: sous un certain anglez určitého hlediska

bleu: n'y voir que du bleunebýt z toho moudrý, být z toho jelen

bon: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

borgne: changer son cheval borgne pour un cheval aveuglepřijít z bláta do louže

buissonnier: faire l'école buissonnièrechodit za školu, ulejt se z práce

caillou: avoir un cœur de cailloumít srdce z kamene

carafe: rester en carafenehnout se z místa, zůstat viset

champignon: pousser comme un champignonrůst jako z vody

charmant: prince charmantprinc z pohádky

chêne: pousser comme un chênerůst jako z vody

ciel: tomber du cielspadnout z nebe

cœur: de bon cœur, de grand cœur, de tout cœurz celého srdce

cœur: de tout son cœurze všech sil

cœur: Loin des yeux, loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli.

commencement: Il y a un commencement à tout.Učený z nebe nespadl., Každý začátek je těžký.

compagnie: fausser compagnie à qqnzmizet komu, ztratit se, vytratit se z čí společnosti

contenance: perdre contenancebýt vyveden z míry, pozbýt rozvahy

coup: donner le coup de grâcedát ránu z milosti

cru: de son (propre) cruz vlastní hlavy, sám ze sebe

cuillère: être né avec une cuillère d'argent dans la boucheumět se narodit, být z bohaté rodiny

cul: tomber sur le culbýt z toho paf

décrocher: décrocher la lunesnést modré z nebe

discussion: de la discussion jaillit la lumièrez diskuse se rodí pravda

dont: La famille distinguée dont il sortait.Význačná rodina, ze které pocházel.

empêcher: Ça ne l'empêche pas de dormir.Vrásky si z toho nedělá.

en: Il vaut mieux en rire qu'en pleurer.Je lépe se tomu smát než z toho plakat.

épine: tirer à qqn une épine du piedvytrhnout komu trn z paty