Hlavní obsah

ру́ки

Vyskytuje se v

всплесну́ть: sprásknout ruce překvapením ap.всплесну́ть рука́ми

греть: mastit si kapsu na čem, přihřívat si svoji polívčičku na čemгреть ру́ки на чём

лёгкий: dítě štěstěnyлёгкая рука́ у кого

наби́ть: získat šikovnost v čemнаби́ть ру́ку на чём

пе́рвый: (dozvědět se) z první rukyиз пе́рвых рук (узна́ть)

плыть: přicházet pod ruku, samo se nabízetплыть в ру́ки

пода́ть: pomoci, podat pomocnou ruku komuпода́ть ру́ку кому

прибра́ть: zkrotit, přimět k poslušnosti koho/coприбра́ть к рука́м кого/что

прочь: Ruce pryč!Ру́ки прочь!

пульс: držet ruku na tepuдержа́ть ру́ку на пу́льсе

пусто́й: s prázdnýma rukama, s prázdnouс пусты́ми рука́ми

рабо́чий: dělníci, pracujícíрабо́чие ру́ки

развести́: rozhodit rukama údivem, překvapením, bezradně ap.развести́ рука́ми

рука́: vzpamatovat se, sebrat se, ovládnout seвзять себя́ в ру́ки

серди́тый: ve zlosti, ze vztekuпод серди́тую ру́ку

се́рдце: otevřeně, upřímněполо́жа ру́ку на се́рдце

ско́рый: (udělat) horkou jehlou, narychlo(сде́лать) на ско́рую ру́ку

ску́ка: podnikavec, šikulaот ску́ки на все ру́ки

слепо́й: (poslušná) hračka v rukou kohoслепо́е ору́дие в чьих рука́х

шов: ruce podél těla, v připaženíру́ки по шва́м

лома́ть: lomit rukamaлома́ть ру́ки

опусти́ть: složit ruce (do klína)опусти́ть ру́ки

оторва́ть: budou brát všemi deseti, utrhnou ruceс рука́ми оторву́т

по́мощь: podat pomocnou rukuпротяну́ть ру́ку по́мощи

старшинство́: nejvyšší list v pokeru ap. старшинство́ рук

умы́ть: umýt si ruceумы́ть ру́ки

ще́дрый: štědřeще́дрой руко́й

боле́ть: Bolí mě ruka.У меня́ боли́т рука́.

вы́мыть: Umyj si ruce!Вы́мой ру́ки!

гада́ние: hádání z rukyгада́ние по руке́

за: vzít za rukuвзять за́ руку

золото́й: Má zlaté ruce.У него́ золоты́е ру́ки.

крест: zkřížit ruceсложи́ть ру́ки кресто́м

ле́вый: levá ruka, levačkaле́вая рука́

мара́ть: špinit si ruceмара́ть ру́ки

окочене́лый: zkřehlé ruceокочене́лые ру́ки

под: mít po ruceиме́ть под руко́й

подверну́ться: dostat se do rukouподверну́ться по́д руку

потрясти́: potřást rukouпотрясти́ ру́ку

развяза́ть: rozvázat ruce, přen. dát volnost komu podnikatelům ap.развяза́ть ру́ки кому

тро́гать: sahat rukama na coтро́гать рука́ми что

трясти́: Potřásal mi rukou.Он тряс мне ру́ку.

уколо́ть: píchnout se jehlou do rukyуколо́ть ру́ку игло́й

у́мный: šikovné ruceу́мные ру́ки

шить: šít v ruceшить на рука́х

брю́ки: chodit s rukama v kapsách flákat seходи́ть ру́ки в брю́ках

вали́ться: všechno padá z rukou, nedaří seва́лится из рук

вверх: Ruce vzhůru!Ру́ки вверх!

дро́гнуть: nezalekne se čeho práce ap., hanl. nezastaví se před čím před zradou ap.рука́ не дро́гнет у кого

ка́рта: V tom se vyzná (nejlíp ze všech)., Na to je nejlepší.Ему́ и ка́рты в ру́ки.

ку́кла: být loutkou v rukou kohoбыть ку́клой в чьих рука́х

мыть: Ruka ruku myje.Рука́ ру́ку мо́ет.

нога́: Vezmi nohy na ramena!Возьми́ но́ги в ру́ки!

носи́ть: expr. nosit koho na rukou, rozmazlovat kohoноси́ть на рука́х кого

пе́рстень: Má ruce samé prsteny.У неё ру́ки в пе́рстнях.

хвата́ться: brát všemi deseti coобе́ими рука́ми хвата́ться за что

чи́стый: mít čisté ruce doslova i přen.де́лать что чи́стыми рука́ми

jistý: jistá rukaуве́ренная рука́

kozelec: svázat do kozelceсвяза́ть ру́ки вме́сте с нога́ми

narychlo: jídla (připravovaná) narychloблю́да на ско́рую ру́ку

neviditelný: neviditelná ruka trhuневи́димая рука́ ры́нка

o: požádat o rukuпопроси́ть руки́

взять: vzít do svých rukou co záležitost ap.взять в свои́ ру́ки

občerstvení: rychlé občerstveníзаку́ска на ско́рую ру́ку

plácnout si: Plácneme si?Ну по рука́м, что́ ли?

podat: přen. podat ruku v nouziпода́ть ру́ку в беде́

požádat: požádat o rukuпопроси́ть руки́, сде́лать предложе́ние, посва́таться

pravidlo: fyz. pravidlo pravé/levé rukyпра́вило пра́вой/ле́вой руки́

ruka: Ruce vzhůru!Ру́ки вверх!

spodem: sport. přihrávka spodem obouručпереда́ча сни́зу двумя́ рука́ми

utnout: jako když utneкак руко́й сня́ло

v, ve: jít ruku v ruce společněидти́ рука́ о́б руку, вме́сте

vlastní: do vlastních rukouв со́бственные ру́ки

vzhůru: Ruce vzhůru!Ру́ки вверх!

z, ze: svědectví z druhé rukyсве́дения из вторы́х рук

zlatý: zlaté ruceзолоты́е ру́ки

čtení: čtení z rukyгада́ние по ли́ниям на руке́

dobrý: do dobrých rukouв хоро́шие ру́ки

dosah: na dosah rukyпод руко́й

držet: držet v náručíдержа́ть на рука́х

hádat: hádat z karet/rukyгада́ть на ка́ртах/по руке́

hlásit se: hlásit se (ve škole)поднима́ть ру́ку (в шко́ле)

iniciativa: převzít iniciativuзахвати́ть инициати́ву (в свои́ ру́ки)

mnout (si): mnout si ruceпотира́ть ру́ки

nabídnout: nabídnout ráměпредложи́ть ру́ку

náruč: zemřít komu v náručiна рука́х умере́ть у кого

nešikovný: nešikovné ruceнело́вкие ру́ки

ohřát: ohřát si prokřehlé ruceсогре́ть озя́бшие ру́ки

ovládat se: Ovládej se!Держи́ себя́ в рука́х! Владе́й собо́й!

padat: padat z rukouвали́ться из рук

pokynutí: pokynutí rukouзнак руко́й

pracovat: pracovat rukama/hlavouрабо́тать рука́ми/голово́й

pravý: pravá ruka/nohaпра́вая рука́/нога́

přerazit: Přerazím ti hnáty!Я тебе́ ру́ки и но́ги перелома́ю!

pustit: pustit čí rukuотпусти́ть ру́ку кого

stáhnout: stáhnout ruku obvazemперетяну́ть ру́ку бинто́м

strčit: strčit ruce do kapsyвсу́нуть ру́ки в карма́н

svázat: svázat komu ruce, nohyсвяза́ть по рука́м и нога́м кого

šermovat: šermovat rukamaразма́хивать/маха́ть рука́ми

šikovný: Má šikovné ruce.У него́ ло́вкие/уме́лые ру́ки.

špinit: špinit si ruceмара́ть ру́ки

udržovaný: udržované ruceхо́леные ру́ки

ucházet se: ucházet se o ruku ženyпроси́ть руки́

umýt: umýt si ruceвы́мыть ру́ки

vychrtlý: vychrtlé ruceкостля́вые ру́ки

vzchopit se: Vzchop se!Собери́сь!, Возьми́ себя́ в ру́ки!

vzít: vzít do rukyвзять в ру́ку

zápasit: zápasit holýma rukamaби́ться го́лыми рука́ми

závěs: med. dát poraněnou ruku do závěsuподве́сить повреждённую ру́ку

zkroutit: zkroutit komu ruku za zádyзаломи́ть кому ру́ку за́ спину

zkřížit: zkřížit ruceскрести́ть ру́ки

brát: brát všema desetiс рука́ми оторва́ть

deset: brát co všemi deseti bez váháníбрать что обе́ими рука́ми

dohodit: coby kamenem dohodilруко́й пода́ть

holý: bránit se holýma rukamaотбива́ться го́лыми рука́ми