Hlavní obsah

sorgen

Vyskytuje se v

Sorge: Bez obav!, Žádný strach!Keine Sorge!

sorgen: um j-n/etw. strachovat se, mít starost o koho/co, wegen etw. znepokojovat se čímsich sorgen

um: dělat si starosti o kohosich Sorgen um j-n machen

euch: Nedělejte si (žádné) starosti!Macht euch keine Sorgen!

frei: nemít starostifrei von Sorgen sein

kein, keine: nedělat si starostisich keine Sorgen machen

Stimmung: (po)starat se o dobrou náladufür gute Stimmung sorgen

starost: dělat starosti komuj-m Sorgen machen

bázeň: bázeň o rodičedie Sorge um die Eltern

dělat: dělat komu starostij-m Sorgen bereiten

můra: Starost ho tíží jako noční můra.Die Sorge drückt ihn wie ein Alptraum.

obživa: starat se o obživu kohofür j-s Ernährung sorgen

po: Má po starostech.Er hat keine Sorgen mehr.

soužit: Je sužován starostmi.Die Sorgen plagen ihn.

strachovat se: strachovat se o svůj životsich um sein Leben sorgen

svůj, svá, své, svoje: Starám se o svou sestru.Ich sorge für meine Schwester.

usoužit: Starosti ho málem usoužily.Die Sorgen quälten ihn fast zu Tode.

zbytečný: dělat si zbytečné starostisich unnötige Sorgen machen

zešedivět: Vlasy jí starostmi zešedivěly.Ihre Haare wurden vor Sorgen grau.

machen: dělat si starosti, strachovat sesich Dat Sorgen machen