Hlavní obsah

sorgen

Vyskytuje se v

Sorge: Keine Sorge!Bez obav!, Žádný strach!

sorgen: sich sorgenum j-n/etw. strachovat se, mít starost o koho/co, wegen etw. znepokojovat se čím

um: sich Sorgen um j-n machendělat si starosti o koho

euch: Macht euch keine Sorgen!Nedělejte si (žádné) starosti!

frei: frei von Sorgen seinnemít starosti

kein, keine: sich keine Sorgen machennedělat si starosti

Stimmung: für gute Stimmung sorgen(po)starat se o dobrou náladu

machen: sich Dat Sorgen machendělat si starosti, strachovat se