Hlavní obsah

platzen

Slovesoi.

  1. Ich platze (gleich)! hovor. (snad) prasknu! z přejedení

Vyskytuje se v

machen: udělat místo komuj-m Platz machen

Naht: praskat ve švech posluchárna ap.aus den Nähten platzen

Platz: posadit se, sednout siPlatz nehmen

platzen: Já (snad) prasknu! z přejedeníIch platze (gleich)!

an: na tom samém místěan demselben Platz

behaupten: uhájit své místoseinen Platz behaupten

bitte: Posaďte se, prosím!Nehmen Sie bitte Platz!

dieser, diese, dieses: Toto místo (tady) je volné.Dieser Platz (hier) ist frei.

genug: Máš dost místa?Hast du genug Platz?

tun: Dej to na své místo.Tu es an seinen Platz.

umbauen: obestavět náměstí obytnými domyeinen Platz mit Wohnhäusern umbauen

místo: vyprodáno do posledního místabis auf den letzten Platz ausverkauft

aspirovat: aspirovat na první místoden ersten Platz anstreben

do: do posledního místabis auf den letzten Platz

držet: držet komu místoj-m den Platz halten

obsadit: být obsazeno do posledního místabis auf den letzten Platz besetzt sein

osvětlit: Náměstí bylo osvětleno reflektory.Der Platz wurde mit Scheinwerfern beleuchtet.

poskok: dělat poskoky na místěHüpfer auf dem Platz machen

prázdný: prázdné místoein leerer/freier Platz

rojit se: Na náměstí se rojí demonstranti.Der Platz wimmelt von Demonstranten.

rozestoupit se: Rozestupte se!Machen Sie Platz!, Bahn frei!

soutěžit: soutěžit s kým o první místomit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifern

tento: Toto místo je volné.Dieser Platz ist frei.

třetí: obsadit třetí místoden dritten Platz belegen

uhájit: uhájit své místoseinen Platz behaupten

uprostřed: stát uprostřed náměstíin der Mitte des Platzes stehen, mitten auf dem Platz stehen

muž: správný muž na správném místěder rechte Mann am rechten Platz

behalten: zůstat sedět nevstávatPlatz behalten