Hlavní obsah

příliš

Příslovce

  • zu (viel)příliš velkýzu großVí toho příliš.Er weiß zu viel.Je to příliš drahé.Es ist zu teuer.

Vyskytuje se v

fixovat se: Příliš se fixuje na rodiče.Er ist zu stark auf die Eltern fixiert.

málo: hrozně/příliš málozu wenig

mnoho: dovolovat dětem příliš mnohoden Kindern zu viel erlauben

nepříliš: nepříliš velké nadějenicht zu große Hoffnungen

než: Je příliš skromný, než aby to o sobě vykládal.Er ist zu bescheiden, als dass er es über sich erzählen würde.

okořenit: To jídlo jsi příliš okořenil.Du hast das Gericht zu viel gewürzt/überwürzt.

pozdě: příliš pozdězu spät

růžově: Budoucnost nevypadá příliš růžově.Die Zukunft sieht nicht sehr rosig aus.

úzký: Sukně je mi příliš úzká.Der Rock ist mir zu eng.

vkus: na můj vkus příliš dotěrnýfür meinen Geschmack zu zudringlich

zahnat: Mořské proudy nás zahnaly příliš na jih.Die Meeresströmung hat uns zu weit nach Süden abgetrieben.

zu: příliš starýzu alt

abstehen: Skříň stojí příliš daleko (od stěny).Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.

als dass: Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.

einerseits: Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.

einräumen: Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.

schon: Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.Das Haus ist schon schön, aber viel zu groß.

treiben: zacházet příliš dalekoes zu weit treiben

um: Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.Er ist zu krank, um zu arbeiten.

wörtlich: brát co (příliš) doslovaetw. (allzu) wörtlich nehmen

příliš: příliš velkýzu groß