Hlavní obsah

kniha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (knížka) das Buchdobrodružná knihadas Abenteuerbuchobrázková knihadas Bilderbuch
  2. (pro úřední zápisy) das Buchpráv. pozemkové knihydie Grundbücherkniha přání a stížnostídas Beschwerdebuchtřídní knihadas Klassenbuch

Vyskytuje se v

autor: autor knihyder Buchautor

dětský: dětská knihadas Kinderbuch

dlužní: dlužní knihadas Schuldbuch

hřbet: hřbet knihyder Buchrücken

katastrální: katastrální knihadas Katasterbuch

obrázkový: obrázková knihadas Bilderbuch

oddíl: oddíl knihyder Abschnitt des Buches

pověst: kniha pověstídas Sagenbuch

přání: kniha přání a stížnostídas Wunschbuch

příchod: kniha příchodůdas Eingangsbuch

půjčovna: půjčovna knihdie Leihbücherei

titul: titul knihyder Buchtitel

třídní: třídní knihadas Klassenbuch

antikvariát: koupit knihu v antikvariátuein Buch im Antiquariat kaufen

deska: desky knihyder (Einband)Deckel

halda: halda knihein Stoß Bücher

chrlit: chrlit jednu knihu za druhouBücher am laufenden Band produzieren

jaký: Jaké čteš knihy?Was für Bücher liest du?

jet: jet prstem po řádcích v knizemit dem Finger über die Zeilen im Buch fahren

kouzelný: kouzelná kniha/formuledas Zauberbuch/die Zauberformel

místo: známé místo v knizebekannte Stelle im Buch

naskládat: naskládat knihy do knihovnydie Bücher in den Bücherschrank einräumen

nejvýš: Kniha je v polici nejvýš.Das Buch ist ganz oben im Regal.

nevázaný: nevázaná knihaein ungebundenes Buch

nezáživně: nezáživně napsaná knihaein uninteressant geschriebenes Buch

obálka: barevná obálka knihyfarbiger Buchumschlag

oblíbit si: Oblíbila si jeho knihy.Sie hat an seinen Büchern Gefallen gefunden.

otevřít: otevřít knihu na straně 22das Buch auf Seite 22 aufschlagen

paždí: nést knihu pod paždímein Buch unter dem Arm tragen

podarovat: podarovat přítele knihouden Freund mit einem Buch beschenken

podněcovat: Tato kniha podněcuje k přemýšlení.Dieses Buch regt zum Nachdenken an.

pokladní: pokladní knihadas Kassenbuch

postavit: postavit knihy do policeBücher ins Regal stellen

poutavý: poutavá knihaein fesselndes Buch

praštit: Praštila s knihou na stůl.Sie schmiss das Buch auf den Tisch.

přerovnat: přerovnat knihy v knihovněBücher im Bücherschrank umräumen

přihrát: Přihraj mi tu knihu!Gib mir das Buch (her)!

rozečtený: rozečtené knihynicht zu Ende gelesene Bücher

sháňka: sháňka po knizeder Run auf das Buch

údajný: údajný autor knihyangeblicher Buchautor

urovnat: urovnat knihy na poličcedie Bücher im Regal ordnen

uvolněný: kniha s uvolněnými stránkamiein Buch mit losen Seiten

věnovat: věnovat příteli knihudas Buch einem Freund widmen

věnovat: Kniha je věnována nejmenším čtenářům.Das Buch ist den kleinsten Lesern gewidmet.

vhodný: kniha vhodná pro malé dětiein für kleine Kinder geeignetes Buch

volný: volné listy v knizelose Blätter im Buch

vršit: Vršil knihy na stůl.Er türmte die Bücher auf den Tisch.

vyčíst: Své názory vyčetl z knih.Er hat sich seine Ansichten aus Büchern angelesen.

vypůjčit si: Vypůjčil si citát z jeho knihy.Er hat ein Zitat aus seinem Buch übernommen.

vzadu: Rejstřík je vzadu v knize.Das Register ist hinten im Buch.

vzít: vzít knihu do rukydas Buch in die Hand nehmen

začíst se: začíst se do knihysich in ein Buch vertiefen

zapovězený: zapovězené knihyverbotene Bücher

zapůjčit: zapůjčit komu knihuj-m das Buch leihen

zasunout: zasunout knihu do poličkydas Buch ins Regal schieben

mluvit: mluvit jako knihawie ein Buch reden