Hlavní obsah

hlavně

Vyskytuje se v

stan: hlavní stanvelitelský das Hauptquartier

hlavní: hlavní městodie Hauptstadt

město: hlavní městodie Hauptstadt

nádraží: hlavní nádražíder Hauptbahnhof

provinciální, provinční: provinční hlavní městodie Provinzhauptstadt

převozní: hlavní převozní trasadie Haupttransportstrecke

příjem: hlavní příjemdas Haupteinkommen

příznak: hlavní příznakdas Hauptmerkmal

přízvuk: ling. hlavní/vedlejší přízvukder Hauptkazent/Nebenakzent

rozhodčí: hlavní/pomezní/brankový rozhodčíder Hauptschiedsrichter/Linienrichter/Torrichter

stěžeň: hlavní stěžeňder Hauptmast

tah: hlavní tahdie Hauptstraße, die Fernstraße

věta: věta hlavníder Hauptsatz

být: Praha je hlavní město ČR.Prag ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik.

hlavní: hlavní pošta/nádražídie Hauptpost/der Hauptbahnhof

hrát: hrát hlavní rolidie Hauptrolle spielen

chodba: hlavní chodbadie Hauptstrecke

komunikace: hlavní komunikacedie Hauptstraße

linie: naznačit co v hlavních liniíchetw. in den Hauptlinien andeuten

menu: základní/hlavní/kontextové menudas Grundmenü/das Hauptmenü/das Kontextmenü

osoba: hlavní osoby románudie Hauptpersonen eines Romans

pošta: hlavní poštadas Hauptpostamt

představitel: hlavní představitel filmuder Hauptdarsteller des Films

příčina: hlavní příčinadie Hauptursache

role: hlavní/titulní/vedlejší roledie Hauptrolle/Titelrolle/Nebenrolle

role: alternovat v hlavní rolidie Hauptrolle alternieren

roztrhnout se: Hlaveň se roztrhla.Der Lauf ist zersprungen.

sodík: hlavní zdroj sodíkudie Hauptquelle des Natriums

vcházet: vcházet hlavními dveřmidurch die Haupttür hineingehen

vpadnout: Vojáci vpadli do hlavního města.Die Soldaten fielen in die Hauptstadt ein.

ztvárnit: ztvárnit ve filmu hlavní roliin einem Film die Hauptrolle darstellen

úloha: hrát hlavní úlohudie Hauptrolle spielen