Hlavní obsah

buď, buďto

Spojka

  • entwederBuď já, nebo on!Entweder ich oder er!

Vyskytuje se v

dlužný: být dlužendlužit schuldig sein

hotový: být hotovmít uděláno fertig sein

kvit: být si kvitmit j-m quitt sein

blízký: být komu blízkýj-m nahestehen

brynda: být v brynděin der Patsche sitzen

celý: být celý bez sebe z čehovor etw. ganz außer sich sein

Dán: být opilý jako Dánblau wie ein Veilchen sein

daňově: být daňově zvýhodněnsteuerlich begünstigt sein

dispozice: být k dispozicizur Verfügung stehen

div: není divukein Wunder

dobrák: být dobrák od kostigrundgütig sein, ein kreuzbraver Mensch sein

dohled: být v dohleduin Sichtweite sein

doklad: být dokladem čehoder Nachweis von etw., für etw. sein, das Dokument etw. Gen sein

dosah: být na dosahin Reichweite sein

doslech: být na doslechin Hörweite sein

dostřel: být na dostřelin Schussweite sein

droga: být závislý na drogáchdrogenabhängig sein

foch: být od fochuvom Fach sein

hrůza: nahánět/budit hrůzuEntsetzen einflößen/erwecken

jak: buď jak buďjedenfalls

jídlo: Jídlo a pití je zahrnuto v ceně.Speisen und Getränke sind im Preis inbegriffen.

kaše: být v pěkné kašiin der Patsche sitzen

konkurence: být schopný konkurencekonkurrenzfähig sein

křída: být bílý/bledý jako křídakreideweiß/kreidebleich sein

lůžko: být upoután na lůžkobettlägerig sein

mání: být k mánízu haben/erhältlich/vorhanden sein

měkko: být na měkkogerührt, ergriffen

miláček: být miláčkem Štěstěnyein Glückskind sein

mimo: hovor. být mimoneben der Sache liegen, auf dem falschen Dampfer sein

mínění: Jsem toho mínění, že...Ich bin der Meinung, dass...

mozek: přen. být mozkem revoluce/firmyder Kopf der Revolution/Firma sein

na: být na živuam Leben sein

a: A to je všechno?Und das ist alles?

absolutně: být absolutně bezpečnýabsolut sicher sein

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.Es war nötig, dass sie rechtzeitig kamen.

aktivní: být aktivní v čemaktiv in etw. sein

ale: To je ale počasí.Das ist aber ein Wetter.

anarchismus: být stoupencem anarchismuein Anhänger des Anarchismus sein

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

aniž: Přišel, aniž byl pozván.Er kam, ohne eingeladen zu sein.

aristokratický: být aristokratického původuaristokratischer Herkunft sein

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

: Až budeš doma, zavolej mi.Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.

bašta: To byla bašta!Das war ein Schmaus!

bát se: Nikdy jsem se nebál.Ich habe nie Angst gehabt.

bázlivý: Nebuď tak bázlivý.Sei nicht so ängstlich.

bez, beze: být bez prácearbeitslos sein

bezbranný: být bezbranný proti pomluvámgegen Verleumdungen wehrlos sein

bezcenný: být bezcenný pro kohofür j-n wertlos sein

bezmezně: být bezmezně oddán komuj-m grenzenlos ergeben sein

bezmocný: být bezmocný proti komu/čemuhilflos sein gegenüber j-m/etw.

bezohledný: být bezohledný vůči komu/čemugegenüber j-m/etw. rücksichtslos sein

bezvadný: Je to bezvadná holka.Es ist ein großartiges Mädchen.

bezvědomí: být v bezvědomíbewusstlos sein

bezvýchodný: být v bezvýchodné situaciin einer ausweglosen Situation sein

běžný: Je to běžná věc.Das ist eine übliche Sache.

bídně: být bídně placenýkümmerlich bezahlt werden

blázen: Nebuď blázen!Sei kein Narr!

blbě: Je mi blbě.Mir ist übel.

bledý: Je to s ním bledé.Es ist schlimm mit ihm.

bohatý: být bohatý na coan etw. reich sein

bomba: To byla bomba!Das war eine Bombe!

božský: Ta hudba je božská.Das ist eine himmlische Musik.

br: Br, to je zima!Brr, es ist kalt!

být: Myslím, tedy jsem.Ich denke, also bin ich.

buď: Buď já, nebo on!Entweder ich oder er!

cena: být bez cenyohne Wert sein

cítit: být cítit čímriechen nach etw.

civilizace: přen. být daleko od civilizacevon der Zivilisation weit entfernt sein

cizí: Jsem tu cizí.Ich bin hier fremd.

co: Co je to?Was ist das?

copak: Copak je to za člověka?Was für ein Mensch ist er?

což: Což je to vůbec možné?Ist es überhaupt möglich?