Hlavní obsah

dispozice

Vyskytuje se v

rodový: rodové dispozicedie Geschlechtsdispositionen

dávat: dávat co k dispozicietw. zur Verfügung stellen

neomezeně: mít koho/co k dispozici neomezeněj-n/etw. unbegrenzt zur Verfügung haben

stellen: dát komu co k dispozicij-m etw. Akk zur Verfügung stellen

Verfügung: mít co k dispozicietw. zur Verfügung haben

Disposition: mít co k dispozicietw. zur Disposition haben

kurz: dát k dispozici krátký přehledeine kurze Übersicht zur Verfügung stellen

stehen: být k dispozici komuj-m zur Verfügung stehen

vorliegen: Průkazný materiál je dán k dispozici soudu.Das Beweismaterial liegt dem Gericht vor.

dispozice: být k dispozicizur Verfügung stehen