Hlavní obsah

dispozice

Vyskytuje se v

rodový: rodové dispozicedie Geschlechtsdispositionen

dávat: dávat co k dispozicietw. zur Verfügung stellen

neomezeně: mít koho/co k dispozici neomezeněj-n/etw. unbegrenzt zur Verfügung haben

stellen: j-m etw. Akk zur Verfügung stellendát komu co k dispozici

Verfügung: etw. zur Verfügung habenmít co k dispozici

Verfügung: j-m zur Verfügung stehenbýt komu k dispozici o věci

Disposition: etw. zur Disposition habenmít co k dispozici

Disposition: eine Disposition zum Studiumintelektuální dispozice pro studium

kurz: eine kurze Übersicht zur Verfügung stellendát k dispozici krátký přehled

stehen: j-m zur Verfügung stehenbýt k dispozici komu

vorliegen: Das Beweismaterial liegt dem Gericht vor.Průkazný materiál je dán k dispozici soudu.