Hlavní obsah

použití

Vyskytuje se v

návod: návod k použitídie Gebrauchsanleitung/Gebrauchsanweisung

příklad: příklad použitídas Anwendungsbeispiel

zatřepat: před použitím zatřepatvor Gebrauch schütteln

literatura: použitá literaturabenutzte Literatur

odkaz: odkaz na použitou literaturuder Verweis auf benutzte Literatur

řídit se: Řiďte se návodem k použití.Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung.

termín: použít odborný termíneinen Fachausdruck verwenden

volný: k volnému použitízur freien Verfügung

vnější: Jen pro vnější použití!Nur zur äußerlichen Anwendung!

biegsam: použít ohebné dřevobiegsames Holz benutzen

Zauber: použít kouzloeinen Zauber anwenden

anwenden: použít trikeinen Trick anwenden

Anwendung: použít, upotřebitzur Anwendung bringen

bedienen: Prosím, použijte výtah!Bitte, bedienen Sie sich des Fahrstuhls!

benutzen: použít hlavní vchodden Haupteingang benutzen

Gebrauch: Před použitím (dobře) protřepat.Vor Gebrauch (gut) schütteln.

gebrauchen: použít lstieine List gebrauchen

indirekt: použít nepřímou řečindirekte Rede anwenden

Sanktion: přikročit k sankcím, použít sankcízu Sanktionen greifen

unfair: použít nečestných prostředkůzu unfairen Mitteln greifen

äußerlich: Jen k zevnímu použití!Nur zur äußerlichen Anwendung!