Hlavní obsah

ei

Das, podstatné jméno~(e)s, ~er

  1. vejce, vajíčko ptačí ap.Die Hennen legen Eier.Slepice snáší vejce.ein weich/hart gekochtes Eivejce (uvařené) naměkko/natvrdo
  2. hovor.bomba, puma letecká
  3. hovor.prachy

Vyskytuje se v

Ei: To je (pěkná) patálie!, To je nadělení!Das ist ein (dickes) Ei!

Eis: Ledy se prolomily.Das Eis ist gebrochen.

gehen: pohybovat se na tenkém leděaufs Eis tanzen gehen

sitzen: na čem sedět jak kvočna na vejcíchauf etw. Dat wie die Glucke auf den Eiern sitzen

dünn: prolomit tenký leddünnes Eis durchbrechen

glatt: klouzat se na hladkém leduauf einem glatten Eis schlittern

beigeben: přidat do těsta vejcedem Teig ein Ei beigeben

einschlagen: rozbíjet vejceEier einschlagen

Schale: vajíčka s bílou skořápkouEier mit weißer Schale

sprengen: Led roztříštil skálu.Das Eis sprengte den Felsen.

springen: Led puká.Das Eis springt.

unter: Mezi čtyřmi vajíčky byla dvě zkažená.Unter vier Eiern waren zwei faule.

werden: Z vody se stal led.Das Wasser wurde zu Eis.

tvrdý: vejce natvrdohart gekochte Eier

vejce: podobat se komu/čemu jako vejce vejcij-m/etw. gleichen wie ein Ei dem anderem

dvanáct: vejce balená po dvanácti kusecheine Zwölferpackung Eier

kopa: dvě kopy vajeczwei Schock Eier

led: bruslit na leděauf dem Eis Schlittschuh laufen

lízat: lízat zmrzlinuEis lecken

měkko: vejce uvařené na měkkoweich gekochte Eier

mrznout: Voda mrzne.Das Wasser gefriert (zu Eis).

nahniličko: vejce nahniličkoweich gekochtes Ei

naměkko: vajíčka naměkkoweich gekochte Eier

natvrdo: gastr. vejce uvařené natvrdohart gekochtes Ei

popraskat: Led popraskal.Das Eis ist geborsten.

praskat: Ledy praskají.Das Eis birst.

prolomit: prolomit díru v leduein Loch ins Eis brechen

pukat: Led puká.Das Eis birst.

rozplynout se: Led se na slunci rozplynul.Das Eis ist in der Sonne zerflossen.

říznout sebou: říznout sebou na leděauf dem Eis stürzen

snést: snést vejceein Ei legen

uvařit: uvařit vejce natvrdo/naměkkodie Eier hart/weich kochen

vajíčko: vajíčko naměkkoein weich gekochtes Ei

vyfouknout: vyfouknout vajíčkodas Ei ausblasen

whisky: pít whisky s ledemWhisky mit Eis trinken

změknout: Led na rybníce změkl.Das Eis auf dem Teich ist weich geworden.

zmrzlina: jít na zmrzlinuauf('s) Eis gehen

babka: koupit co za babkuetw. für einen Apfel und ein Ei kaufen

podobný: být si podobný jako vejce vejciwie ein Ei dem anderen gleichen

brechen: prolomit ledydas Eis brechen