Hlavní obsah

řeč

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost mluvit) die Spracheorgány řečidie Sprachorgane
  2. (způsob vyjadřování) die Sprache, die Sprechartvada řečidie Sprachstörung
  3. (jazyk) die Sprachemateřská řečdie Muttersprachecizí řečdie Fremdspracheznaková řečdie Zeichensprache
  4. (mluvení, rozhovor) die Redeskočit komu do řečij-m in die Rede fallenling. přímá/nepřímá řečdirekte/indirekte Redenenadělat moc řečínicht viele Reden machenTo nestojí za řeč!Das ist nicht der Rede wert!
  5. (projev) die Redezahajovací/závěrečná řečdie Eröffnungsrede/Schlussrede
  6. řeči hovor.(klepy) das Geredepřijít do řečíins Gerede kommen

Vyskytuje se v

centrum: centrum řečidas Sprachzentrum

improvizovaný: improvizovaná řečdie Stegreifrede

kultura: ling. kultura řečidie Sprachkultur

nepřímý: ling. nepřímá řečindirekte Rede

oslavný: oslavná řečdie Festrede/Feierrede

pohřební: pohřební řečdie Trauerrede

pochvalný: pochvalná řečdie Lobrede

posunkový: posunková řečdie Zeichensprache

proud: proud řečider Redestrom

přestávka: přestávka v řečidie Sprechpause

přímý: ling. přímá řečdirekte Rede

vstupní: vstupní řečdie Antrittsrede

dát se: dát se do řeči s kýmmit j-m ins Gespräch kommen

divný: vést divné řečiseltsame Reden führen

duchaplný: duchaplná řečein sinniges Gespräch

hrdý: hrdá řečeine hochmütige Rede

chytrý: chytrá řečeine kluge Rede

jadrný: jadrná řečkernige Sprache

jalový: hanl. jalové řeči/slibyleere/eitle Reden/Versprechen

končit: končit slavnostní řečeine feierliche Rede schließen

mravokárný: mravokárné řečimoralisierende Reden

můj, má, mé, moje: ob. To je moje řeč.Ganz meine Meinung!

nemastný: nemastné řečifade Reden

nudný: poslouchat nudnou řečeiner öden Rede zuhören

obřadný: pronést obřadnou řečeine zeremonielle Rede halten

proklouznout: Proklouzlo mu to jen tak mezi řečí.Es entschlüpfte ihm nur so nebenbei.

prošpikovat: prošpikovat řeč citátyseine Rede mit Zitaten spicken

rozhodný: být rozhodný v řečiin der Sprache entschlossen sein

rozumný: Není s ním rozumná řeč.Mit ihm kann man kein vernünftiges Wort reden.

silácký: vést silácké řečigroße Reden schwingen

vést: hovor. vést řečisonderbare Reden führen

vpadnout: vpadnout komu do řečij-m ins Wort fallen

zestručnit: zestručnit řečdie Rede abkürzen

přijít: přijít do řečíins Gerede kommen

vskočit: Vskočila mu do řeči.Sie fiel ihm in die Rede/ins Wort.