Hlavní obsah

ven

Příslovce

  • fuori, infuori(pryč) viaVen! vypadniFuori!, Via!Pusť mě ven!Fammi uscire!

Vyskytuje se v

pozvat: pozvat někam (ven) koho dívku ap.chiedere q di uscire

pustit: pustit koho dovnitř/venfar entrare/uscire q

vylákat: vylákat koho/co (ven) odkudattirare fuori q/qc da qc

jej: Nepouštěj jej ven.Non lasciarlo uscire.

než: Počkej, než vyjde ven.Aspetta finché non sia uscito.

smět: Nesmím ven.Non posso uscire.

zajít: zajít si někam (ven) za zábavou ap.uscire

tam: jedním uchem tam a druhým venentra da un orecchio ed esce dall'altro

ucho: jít jedním uchem tam a druhým venentrare da un orecchio e uscire dall'altro

di: vyběhnout (ven)uscire di corsa

infuori: (směrem) venall'infuori

scampagnata: jet do přírody/někam venfare una scampagnata

scoperto: vyjít s pravdou ven, jednat (zcela) otevřeněuscire allo scoperto

trascinare: vyvléct/vytáhnout koho ventrascinare fuori

uscire: pustit ven koho, vyvenčit psafar uscire q/qc

con: Vem si (ven) deštník.Esci con l'ombrello.

lui: Šla ven s tím svým.È uscita con il suo lui.

nonostante: Šel ven, i když pršelo.È uscito nonostante la pioggia.

poco: Chodí ven málokdy.Esce poco.

poiché: Poté, co vyšel ven, začalo pršet.Poiché fu uscito, si mise a piovere.

questo: Nechoď ven v takové zimě!Non uscire con questo freddo!

vestirsi: Oblékl se na ven.Si vestì per uscire.

entrare: jít jedním uchem tam a druhým venentrare da un orecchio e uscire dall'altro

ven: Ven! vypadniFuori!, Via!