Hlavní obsah

málo

Příslovce

  1. (nepříliš ap.) pocopříliš málotroppo pocomálo obydlenýpoco abitato
  2. (nedlouho ap.) poco(zřídka) raramente, di radoVídáme se málo.Ci vediamo raramente/poco.

Číslovka

  • poco/-a(o počitatelných) pochi/-eMáme málo peněz.Abbiamo pochi soldi.málo kandidátůpochi candidatiJeden z mála.Uno di pochi.

Podstatné jméno, rod střední

  • poco, un po'Děkuji. — Za málo.Grazie. — Di niente.spokojit se s málemaccontentarsi di poconěco málo pojístmangiare un po'

Vyskytuje se v

málo: pochi candidatimálo kandidátů

méně: sempre menočím dál méně

něco: un poconěco málo

nejméně: il meno possibileco nejméně

propečený: poco cotto/-a, krvavý al sanguemálo propečený steak

trochu: un po' di più/menotrochu víc/míň

víc: più o menovíce či méně

žalostně: ben poco/pochi qcžalostně málo čeho

málem: Per poco non dimenticavo.Málem jsem zapomněl.

mít: Abbiamo pochi soldi.Máme málo peněz.

podělat se: Me la sono quasi fatta addosso per paura.Málem jsem se podělal strachy.

stačit: Gli sarebbe bastato pochissimo per vincere.Stačilo málo, a byl by vyhrál.

významný: di piccola/grande importanzamálo/velmi významný

klepnout: Mi ha fatto quasi venire un colpo!Málem mě z toho kleplo!

kvapný: La gatta frettolosa fa i figli ciechi.Práce kvapná málo platná.

puknout: morire dalle risate, ridere a crepapelle(málem) puknout smíchy

umřít: crepare dal ridere, ridere a crepapellemálem umřít smíchy

abile: diversamente abilehendikepovaný, se změněnou pracovní schopností, méně zdatný

accontentarsi: accontentarsi di pocospokojit se s málem

bile: rodersi dalla bile(málem) puknout vzteky

boccone: mangiare un bocconeněco málo sníst, něco si zobnout málo a ve spěchu

contentarsi: contentarsi di pocospokojit se s málem

ingombro: qc di poco ingombromálo objemný co

magro: terreno magromálo úrodná půda

manciata: a una manciata di qcpár dnů po ap., několik málo metrů ap.

meno: in/di menoméně oproti něčemu

mica: mica tantonepříliš, málo

minimo: il minimo possibileco nejméně

minuto: avere i minuti contatimít velmi málo času

poco: per pocomálem, skoro moc nechybělo

qualcosa: qualcosa meno (di)o něco méně (než)

sempre: sempre menočím dál tím míň

troppo: troppo pocopříliš málo

avere: Abbiamo pochi soldi.Máme málo peněz.

compenso: Guadagno poco, ma in compenso il lavoro mi piace.Vydělám málo, ale zato mám svou práci rád.

costare: Costa molto/poco.Stojí to moc/málo.

nelle: nelle mani di pochi...v rukou několika málo...

per: Ha comprato per pochissimo una bella macchina.Koupil za málo pěkné auto.

perlomeno: Costerà perlomeno due milioni.Stojí to nejméně dva milióny.

quanto: Quanto più lo conosco, tanto meno mi piace.Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.

quasi: Quasi mi faceva cadere.Málem mě porazil.

rallentare: Ha rallentare le visite.Začal tam chodit méně (často).

cencio: starsene nei propri cencispokojit se s málem, uskrovnit se

cipolla: mangiare pane e cipollaodbývat se v jídle, málo jíst

gatta: La gatta frettolosa fece i gattini ciechi.Práce kvapná málo platná.

presto: Presto e bene raro avviene.Práce kvapná málo platná.

sbudellarsi: sbudellarsi dalle risa(te)smíchy se za břicho popadat, málem se potrhat smíchy