Hlavní obsah

dvojice

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

dítě: Máme dvě děti.Abbiamo due bambini.

dva, dvě: po dvou dva narázdue per volta

dvacet: dvacet jedna/dva/třiventuno/ventidue/ventitré

horizont: v horizontu dvou let časověentro un periodo di due anni

navíc: dva dny navícdue giorni di più

neděle: dvě neděledue settimane, quindici giorni

ob: ob dva řádkyogni terza riga

osoba: stůl pro dvě osobytavolo per due persone

rok: o dva roky staršídi due anni maggiore

sto: dvě stěduecento

zlo: menší ze dvou zelil minore dei due mali

být: Jsou dvě (hodiny).Sono le due.

být: Jsou dvě možnosti.Ci sono due possibilità.

celá: žádná celá dvě (desetiny) 0,2zero virgola due

činit: Pokuta činí dva tisíce euro.La multa è duemila euro.

čtvrt: ve čtvrt na dvěall'una e un quarto

další: Potřebuji další dva.Ne ho bisogno di altri due.

dělit: Deset děleno dvěma je pět.Dieci diviso per due fa cinque.

dělit se: Řeka se dělí na dvě ramena.Il fiume si divide in due bracci.

křížit se: Kříží se tam dvě cesty.Si incrociano lì due strade.

křižovat se: Křižují se tam dvě hlavní silnice.Ci si incrociano due strade principali.

lomit: mat. dvě lomeno třemidue fratto tre

míchat: Mícháš dvě rozdílné věci.Stai mischiando due differenti cose.

mluvit: Už spolu dva roky nemluví.Non si parlano da due anni.

možnost: Jsou dvě možnosti. jak to udělatCi sono due possibilità.

nabídnout se: Nabídli se jen dva dobrovolníci.Si sono proposti solo due volontari.

nastřihnout: Nastřihněte papír na obou koncích.Fare un taglio su entrambe le estremità del foglio.

o: Jsem o dva roky starší.Sono di due anni più grande.

oba, obě: na obou koncíchin entrambe le estremità

pár: dva páry botdue paia di scarpe

proti: Jsme tři proti dvěma.Siamo in tre contro due.

před, přede: před dvěma hodinamidue ore fa

předcházet se: Hodinky se předcházejí o dvě minuty za den.L'orologio va avanti di due minuti ogni 24 ore.

rok: Jsou mu dva roky.Ha due anni.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Tre più due fa cinque.

sestávat: Zkouška sestává ze dvou fází.L'esame consiste di due fasi.

třetina: dvě třetiny čehodue terzi di qc

uplynutí: po uplynutí dvou let...passati due anni...

levý: obě ruce levé.È molto maldestro/-a.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouprendere due piccioni con una fava

osmnáct: jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacetse non è zuppa è pan bagnato

rána: zabít dvě mouchy jednou ranouprendere due piccioni con una fava

raz: raz dva rychlein un attimo, prestissimo, in quattro e quattr'otto