Hlavní obsah

celá

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (desetinné místo) virgola fžádná celá dvě (desetiny) 0,2zero virgola due
  2. ob.(hodina) l'ora f (precisa)v celou (hodinu)alle 00, přen. allo scoccare dell'ora

Vyskytuje se v

celý: celé jméno úplnénome completo

celý: mat. celé číslonumero intero

celý: celou věčnosttutta l'eternità

divý: být celý divý do čehoessere bramoso di fare qc, toužit essere avido di qc

necelý: za necelý rok/týdenfra meno di un anno/una settimana

noc: celou noctutta la notte

nota: celá/půlová/čtvrťová notanota semibreve/minima/semiminima

nula: nula celá pět (desetin)zero virgola cinque, v ekonomii též zero punto cinque

pepř: pepř celý nemletýpepe in grano

svět: na/po celém světěin tutto il mondo

tělo: po celém tělein tutto il corpo

život: celý živottutta la vita

celý: celý dentutto il giorno

courat se: Kde se celý den couráš?Dove stai girando per tutto il giorno?

dívat se: Celý den se dívá z okna.Tutto il giorno guarda dalla finestra.

hlídat: Hlídali pozemek celou noc.Hanno custodito il terreno per tutta la notte.

hostit: Hostili mě celý týden.Mi hanno ospitato per tutta la settimana.

kontrolovat: Armáda kontroluje celou oblast.L'esercito controlla tutta la zona.

koukat: Celý večer jsme koukali na TV.Abbiamo guardato la TV per tutta la sera.

nadnesený: Celá věc je trochu nadnesená.La cosa è un poco esagerata.

nahánět: Policie ho nahání už celé měsíce.La polizia lo insegue già da mesi.

naopak: Neučí se, naopak celý den si hraje.Non studia, anzi gioca tutto il giorno.

necelý: Je mu necelých čtyřicet let.Ha un po' meno di quarant'anni.

objet: Objeli celou zemi.Hanno girato tutto il paese.

obletět: Zpráva obletěla celý svět.La notizia ha fatto il giro del mondo.

osídlit: Osídlili celé území.Hanno insediato tutto il territorio.

osvětlit: Blesk osvětlil celou místnost.Il lampo ha illuminato tutta la stanza.

otřást: Vražda otřásla celou zemí.L'omicidio ha sconvolto tutto il paese.

pařit: Pařili celou noc.Hanno fatto bisboccia per tutta la notte.

po: Je (celá) po matce.Ha preso da sua madre., È tutta sua madre.

pokrýt: Celou oblast pokryla mlha.La nebbia ha coperto tutta la zona.

polít: Celý ses polil.Ti sei bagnato tutto.

popsat: Už popsal celý sešit.Ha già riempito tutto il quaderno.

povalovat se: Věci se povalovaly po celém pokoji.La roba era sparsa per tutta la stanza.

pročesat: Policie pročesala celou oblast.La polizia ha setacciato l'intera zona.

proležet: Proležel celé léto v posteli.Ha passato tutta l'estate nel letto.

přát: Přeji mu to z celého srdce.Glielo auguro con tutto il cuore.

před, přede: Měl celý život před sebou.Aveva tutta la vita davanti.

přehrabat: Přehrabali celý dům.Hanno rovistato tutta la casa.

pustnout: Kostel celá ta léta pustl.La chiesa deperiva per tutti quelli anni.

rozlámaný: Jsem celý rozlámaný.Mi fa male dappertutto.

rozlézt se: Zápach se rozlezl po celém domě.Il cattivo odore si è diffuso in tutta la casa.

řada: z celé řady důvodůper una serie di ragioni

se, si: Celý večer se zpívalo.Si è cantato tutta la notte.

strávit: Strávili spolu celý den.Hanno trascorso tutta la giornata insieme.

táhnout se: Proces se táhl celé měsíce.Il processo si trascinava da mesi.

uklidit: Uklidil jsem celý dům.Ho messo in ordine tutta la casa.

věčnost: Čekám tady (celou) věčnost.Ci aspetto un'eternità.

vymyslet: Celé si to vymyslel.Ha inventato tutta la storia.

vysedávat: celé hodiny vysedávat kdepassare molte ore seduto dove

zachvátit: Požár zachvátil celou budovu.Tutto l'edificio fu avvolto dalle fiamme.

zachvátit: Epidemie zachvátila celé město.L'epidemia colpì l'intera città.

žhavý: Byl jsem celý žhavý udělat to.Ardevo dalla voglia di farlo.

být: To je celý on.È proprio da lui.

kolo: smát se na celé koloridere a crepapelle, sbellicarsi dalle risa

kolo: řvát na celé kologridare a squarciagola

anima: amare q con tutta l'animamilovat koho celou (svou) duší

bagnato: bagnato fradicio(celý) promočený

coperto: coperto di sudorecelý zpocený

cuore: di tutto cuore, dal profondo del cuorez celého (svého) srdce

di: bagnato di sudorecelý zpocený, zlitý potem

eternità: hovor. aspettare un'eternitàčekat celou věčnost

favola: È la favola del paese.Mluví o něm celá země.

giornata: per tutta la giornata(po) celý den

grondante: grondante sudorecelý zpocený

impaziente: essere impaziente di fare qcnemoci se dočkat čeho, být celý hr do čeho

intero: mat. numero interocelé číslo