Hlavní obsah

celá

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (desetinné místo) virgola fžádná celá dvě (desetiny) 0,2zero virgola due
  2. ob.(hodina) l'ora f (precisa)v celou (hodinu)alle 00, přen. allo scoccare dell'ora

Vyskytuje se v

celý: celé jméno úplnénome completo

divý: být celý divý do čehoessere bramoso di fare qc, toužit essere avido di qc

necelý: za necelý rok/týdenfra meno di un anno/una settimana

noc: celou noctutta la notte

nota: celá/půlová/čtvrťová notanota semibreve/minima/semiminima

nula: nula celá pět (desetin)zero virgola cinque, v ekonomii též zero punto cinque

pepř: pepř celý nemletýpepe in grano

svět: na/po celém světěin tutto il mondo

život: celý živottutta la vita

courat se: Kde se celý den couráš?Dove stai girando per tutto il giorno?

dívat se: Celý den se dívá z okna.Tutto il giorno guarda dalla finestra.

hlídat: Hlídali pozemek celou noc.Hanno custodito il terreno per tutta la notte.

hostit: Hostili mě celý týden.Mi hanno ospitato per tutta la settimana.

kontrolovat: Armáda kontroluje celou oblast.L'esercito controlla tutta la zona.

koukat: Celý večer jsme koukali na TV.Abbiamo guardato la TV per tutta la sera.

nadnesený: Celá věc je trochu nadnesená.La cosa è un poco esagerata.

nahánět: Policie ho nahání už celé měsíce.La polizia lo insegue già da mesi.

naopak: Neučí se, naopak celý den si hraje.Non studia, anzi gioca tutto il giorno.

objet: Objeli celou zemi.Hanno girato tutto il paese.

obletět: Zpráva obletěla celý svět.La notizia ha fatto il giro del mondo.

osídlit: Osídlili celé území.Hanno insediato tutto il territorio.

osvětlit: Blesk osvětlil celou místnost.Il lampo ha illuminato tutta la stanza.

otřást: Vražda otřásla celou zemí.L'omicidio ha sconvolto tutto il paese.

pařit: Pařili celou noc.Hanno fatto bisboccia per tutta la notte.

po: Je (celá) po matce.Ha preso da sua madre., È tutta sua madre.

pokrýt: Celou oblast pokryla mlha.La nebbia ha coperto tutta la zona.

polít: Celý ses polil.Ti sei bagnato tutto.

popsat: Už popsal celý sešit.Ha già riempito tutto il quaderno.

povalovat se: Věci se povalovaly po celém pokoji.La roba era sparsa per tutta la stanza.

pročesat: Policie pročesala celou oblast.La polizia ha setacciato l'intera zona.

proležet: Proležel celé léto v posteli.Ha passato tutta l'estate nel letto.

přát: Přeji mu to z celého srdce.Glielo auguro con tutto il cuore.

před, přede: Měl celý život před sebou.Aveva tutta la vita davanti.

přehrabat: Přehrabali celý dům.Hanno rovistato tutta la casa.

pustnout: Kostel celá ta léta pustl.La chiesa deperiva per tutti quelli anni.

rozlámaný: Jsem celý rozlámaný.Mi fa male dappertutto.

rozlézt se: Zápach se rozlezl po celém domě.Il cattivo odore si è diffuso in tutta la casa.

řada: z celé řady důvodůper una serie di ragioni

se, si: Celý večer se zpívalo.Si è cantato tutta la notte.

strávit: Strávili spolu celý den.Hanno trascorso tutta la giornata insieme.

táhnout se: Proces se táhl celé měsíce.Il processo si trascinava da mesi.

tělo: po celém tělein tutto il corpo

uklidit: Uklidil jsem celý dům.Ho messo in ordine tutta la casa.

věčnost: Čekám tady (celou) věčnost.Ci aspetto un'eternità.

vymyslet: Celé si to vymyslel.Ha inventato tutta la storia.

vysedávat: celé hodiny vysedávat kdepassare molte ore seduto dove

zachvátit: Požár zachvátil celou budovu.Tutto l'edificio fu avvolto dalle fiamme.

žhavý: Byl jsem celý žhavý udělat to.Ardevo dalla voglia di farlo.

být: To je celý on.È proprio da lui.

kolo: smát se na celé koloridere a crepapelle, sbellicarsi dalle risa

anima: milovat koho celou (svou) dušíamare q con tutta l'anima

bagnato: (celý) promočenýbagnato fradicio

coperto: celý zpocenýcoperto di sudore

cuore: z celého (svého) srdcedi tutto cuore, dal profondo del cuore

di: celý zpocený, zlitý potembagnato di sudore

eternità: čekat celou věčnosthovor. aspettare un'eternità

favola: Mluví o něm celá země.È la favola del paese.

giornata: (po) celý denper tutta la giornata

grondante: celý zpocenýgrondante sudore

impaziente: nemoci se dočkat čeho, být celý hr do čehoessere impaziente di fare qc

intero: celé číslomat. numero intero

celá: v celou (hodinu)alle 00, přen. allo scoccare dell'ora

nottata: (ani) oka nezamhouřit, být vzhůru celou nocfar nottata

numero: celé číslonumero intero

pasto: k celému jídlu vínoa tutto pasto

peso: celou (svou) vahou, přen. silou, násilím přimět ap.di peso

ruggine: prožraný rzí, celý rezavý, prorezivělýconsumato dalla ruggine

secolo: celé věkyda secoli

tempo: pořád, stále, celou dobututto il tempo

teso: být/cítit se celý napjatýessere/sentirsi teso

tutto: celý dentutto il giorno

virgola: žádná celá dvě (desetiny)zero virgola due

visibilio: dostat se do extáze, být jako u vytržení, být celý pryč z čehoandare in visibilio per qc

zero: žádná celá dvě desetiny 0,2zero virgola due

altro: Kdepak prázdniny! Celou dobu jsem pracoval.Altro che vacanze! Ho lavorato tutto il tempo.

bagnarsi: Promoknul (až na kůži)., Celý zmoknul.Si bagnò tutto.

bianco: Probděl celou noc., Ani oka nezamhouřil.Ha passato la notte in bianco.

dinanzi: Má celý život před sebou.Ha tutta una vita dinanzi.

durare: Večírek trval celou noc.La festa è durata tutta la notte.

girare: Sjezdil celý svět.Ha girato il mondo.

infradiciarsi: Celý promoknul.Si è tutto infradiciato.

magari: Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!Lo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!

oziare: Celý den se povaluje u televize.Tutto il giorno ozia davanti alla TV.

percorrere: Prošel celý kraj.Ha percorso tutta la regione.

pervadere: Vůně prostoupila celý pokoj.Il profumo pervase l'intera stanza.

punzecchiare: Jsem celý poštípaný od komárů.Sono tutto punzecchiato dalle zanzare.

scarso: necelé tři kilometry, slabé tři kilometrytre chilometri scarsi

sveglio: Zůstal celou noc vzhůru.È rimasto sveglio tutta la notte.

viaggiare: Zcestoval jsem celý svět.Ho viaggiato per tutto il mondo.

corda: (celý) napjatý držený v napětísulla corda

fuoco: být celý žhavý do čehoessere tutto fuoco per qc

linea: na celé čářesu tutta la linea

smania: mít nervy, být celý napjatý, být vynervovaný, být napružený, hovor. být vycukanejdare in smanie

sorbetto: být celý zmrzlý/prokřehlýdiventare un sorbetto

spina: být jako na trní/celý nesvůjessere/stare sulle spine