Hlavní obsah

bez

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (černý) sambuco m
  2. obl.(šeřík) lillà f

Vyskytuje se v

cavyky: bez cavykůsenza (fare) molte storie

domov: být bez domovaessere senza tetto

domov: lidé bez domovai senzatetto

DPH: bez/včetně DPHIVA esclusa/inclusa

hnutí: stát bez hnutístare fermo/-a, stare immobile

chuť: bez chutijídlo ap. privo di sapore, o chemikálii ap. insapore

káva: káva bez kofeinu(caffè) decaffeinato

kofein: bez kofeinudecaffeinato/-a, senza caffeina

komentář: bez komentáře(non c'è) niente da dire, no comment

lad: bez ladu a skladualla rinfusa, disordinatamente

lítost: bez lítosti jednat ap.spietatamente, senza compassione

mě, mne: beze mnesenza (di) me

být: Nemohu být bez práce.Non posso esistere senza lavoro.

dělitelný: 12 je beze zbytku dělitelné 3.12 è perfettamente divisibile per 3.

dovolení: Udělal to bez mého dovolení.Lo ha fatto senza il mio permesso.

integrovat: Integrovali se do společnosti bez problémů.Si sono integrati nella società senza problemi.

jet: Nemůžeš jet bez řidičského průkazu!Non puoi guidare senza patente!

klepání: Vešel bez klepání.È entrato senza bussare.

legrace: Bez legrace? myslíš to vážně?Sul serio?, Davvero?

debata: To je bez debaty.È indiscutibile.

koláč: Bez práce nejsou koláče.Chi non lavora non mangia.

kouř: Není kouře bez ohně.Non c'è fumo senza arrosto.

abilitato: persona non abilitata alla guidaosoba bez řidičského oprávnění

abusivismo: abusivismo edilizionezákonná výstavba, výstavba bez stavebního povolení

ambage: senz'ambagibez okolků, přímo mluvit ap.

andirivieni: senza andirivienijasně a stručně, bez okolků

apnea: in apneabez dýchání/dechu, na jeden nádech o potápění ap.

ardere: ardere d'irabýt vzteky bez sebe

balzo: al balzove (vý)skoku, v letu, skokem, odrazem, vymrštěním, přen. ihned, okamžitě, bez váhání

banco: da banco(prodejný) bez lékařského předpisu

bile: verde di bilevzteky bez sebe, rudý vzteky

brio: una festa senza briooslava bez jiskry

caccia: caccia fotograficalov s kamerou/beze zbraně

capocchia: a capocchianeuváženě, bez rozmyslu jednat ap.

cerimonia: senza (tante) cerimoniebez ceremonií, prostě, jednoduše

cieco: stanza ciecamístnost bez oken

ciglio: přen. senza battere cigliobez mrknutí oka

comodo: con (tutto) comodobeze spěchu, v klidu, v pohodě, jak se hodí, jak to komu vyhovuje

complimento: senza (tanti) complimentibez ceremonií, bez formalit, bez okolků

condanna: condanna senza appellokonečný rozsudek bez (možnosti) odvolání

confronto: senza confronti(zcela) nesrovnatelný, bez srovnání

contare: senza contare qcnepočítaje co, bez započtení, kromě čeho, neuvažujeme-li co

continuato: orario continuatootevírací doba/provoz bez polední přestávky

continuazione: in continuazionebez ustání, neustále

continuo: di continuonepřetržitě, bez přestání, neustále, ustavičně

coscienza: senza coscienzabez skrupulí

dilazione: senza (alcuna) dilazionebez (jakýchkoli) odkladů, neprodleně, bezodkladně

disoccupato: restare disoccupatozůstat bez práce

disordine: in disordinechaotický, bez ladu a skladu, zmateně

distinzione: senza distinzione di qcbez rozlišování čeho, bez ohledu na co rasu ap.

distinzione: senza distinzionebez rozdílu

eccezione: senza eccezionebez výjimky

esagerare: senza esagerarebez přehánění

esitare: senza esitarebez (za)váhání

esitazione: senza esitazionebez váhání

fare: fare a meno di q/qcmoci postrádat koho/co, obejít se bez koho/čeho

franco: farla francavyváznout (bez trestu)

fretta: senza frettabeze spěchu

frodo: di frodonačerno (prováděný), nedovolený, bez povolení lov ap.

fronzolo: senza fronzolibez příkras, prostý, jednoduchý

fuori: essere fuori di séblouznit, být bez sebe radostí ap.

futuro: senza futurobez budoucnosti, neperspektivní

ganghero: přen. fuori dai gangherirozčílený, vytočený, rozzuřený, bez sebe

gara: fuori garamimo soutěž, bez šance na vítězství

getto: a getto continuonepřetržitě, bez ustání

giudicato: dir. passare in giudicatostát se pravomocným bez možnosti odvolání o rozsudku

grasso: senza grassibez tuku

grezzo: allo stato grezzov surové podobě, bez příkras ukázat, popsat ap.

gusto: privo di gustobez chuti

illeso: uscire illesovyváznout bez újmy

immune: immune da difettibez závad

indenne: uscire indenne da qcvyváznout bez újmy z čeho

indugiare: senza indugiarebez otálení, bez váhání

indugio: senza indugiobez odkladů

indugio: senza altri indugibez dalších průtahů

insaputa: fare qc all'insaputa di qudělat co bez vědomí koho

interruzione: senza interruzionev jednom kuse, bez přerušení

IVA: IVA esclusa/inclusabez/včetně DPH

lei: senza di leibez

lei: senza di Leibez vás vykání

limitazione: senza limitazionibez omezení, neomezeně

liscio: passarla lisciavyváznout (bez trestu)

lui: per/senza di luipro/bez něho

macchia: senza macchia e senza paurabez bázně a hany

magro: di magrobezmasý, bez masa půst ap.

ministro: ministro senza portafoglioministr bez portfeje

misericordia: senza misericordiabez slitování, nelítostný, nelítostně

modo: sopra/oltre modobez omezení přehnaně

muto: alla mutamlčky, bez ceknutí

niente: non per nientene bez důvodu/pro nic za nic z dobrého důvodu