Hlavní obsah

bez

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (černý) sambuco m
  2. obl.(šeřík) lillà f

Vyskytuje se v

cavyky: bez cavykůsenza (fare) molte storie

domov: být bez domovaessere senza tetto

DPH: bez/včetně DPHIVA esclusa/inclusa

hnutí: stát bez hnutístare fermo/-a, stare immobile

chuť: bez chutijídlo ap. privo di sapore, o chemikálii ap. insapore

káva: káva bez kofeinu(caffè) decaffeinato

kofein: bez kofeinudecaffeinato/-a, senza caffeina

komentář: bez komentáře(non c'è) niente da dire, no comment

lad: bez ladu a skladualla rinfusa, disordinatamente

lítost: bez lítosti jednat ap.spietatamente, senza compassione

mě, mne: beze mnesenza (di) me

být: Nemohu být bez práce.Non posso esistere senza lavoro.

dělitelný: 12 je beze zbytku dělitelné 3.12 è perfettamente divisibile per 3.

dovolení: Udělal to bez mého dovolení.Lo ha fatto senza il mio permesso.

integrovat: Integrovali se do společnosti bez problémů.Si sono integrati nella società senza problemi.

jet: Nemůžeš jet bez řidičského průkazu!Non puoi guidare senza patente!

klepání: Vešel bez klepání.È entrato senza bussare.

legrace: Bez legrace? myslíš to vážně?Sul serio?, Davvero?

debata: To je bez debaty.È indiscutibile.

koláč: Bez práce nejsou koláče.Chi non lavora non mangia.

kouř: Není kouře bez ohně.Non c'è fumo senza arrosto.

abilitato: osoba bez řidičského oprávněnípersona non abilitata alla guida

abusivismo: nezákonná výstavba, výstavba bez stavebního povoleníabusivismo edilizio

ambage: bez okolků, přímo mluvit ap.senz'ambagi

andirivieni: jasně a stručně, bez okolkůsenza andirivieni

apnea: bez dýchání/dechu, na jeden nádech o potápění ap.in apnea

ardere: být vzteky bez sebeardere d'ira

balzo: ve (vý)skoku, v letu, skokem, odrazem, vymrštěním, přen. ihned, okamžitě, bez váháníal balzo

banco: (prodejný) bez lékařského předpisuda banco

bile: vzteky bez sebe, rudý vztekyverde di bile

brio: oslava bez jiskryuna festa senza brio

caccia: lov s kamerou/beze zbraněcaccia fotografica

capocchia: neuváženě, bez rozmyslu jednat ap.a capocchia

cerimonia: bez ceremonií, prostě, jednodušesenza (tante) cerimonie

cieco: místnost bez okenstanza cieca

ciglio: bez mrknutí okapřen. senza battere ciglio

comodo: beze spěchu, v klidu, v pohodě, jak se hodí, jak to komu vyhovujecon (tutto) comodo

complimento: bez ceremonií, bez formalit, bez okolkůsenza (tanti) complimenti

condanna: konečný rozsudek bez (možnosti) odvolánícondanna senza appello

confronto: (zcela) nesrovnatelný, bez srovnánísenza confronti

contare: nepočítaje co, bez započtení, kromě čeho, neuvažujeme-li cosenza contare qc

continuato: otevírací doba/provoz bez polední přestávkyorario continuato

continuazione: bez ustání, neustálein continuazione

continuo: nepřetržitě, bez přestání, neustále, ustavičnědi continuo

coscienza: bez skrupulísenza coscienza

dilazione: bez (jakýchkoli) odkladů, neprodleně, bezodkladněsenza (alcuna) dilazione

disoccupato: zůstat bez prácerestare disoccupato

disordine: chaotický, bez ladu a skladu, zmateněin disordine

distinzione: bez rozlišování čeho, bez ohledu na co rasu ap.senza distinzione di qc

eccezione: bez výjimkysenza eccezione

esagerare: bez přeháněnísenza esagerare

esitare: bez (za)váhánísenza esitare

esitazione: bez váhánísenza esitazione

fare: moci postrádat koho/co, obejít se bez koho/čehofare a meno di q/qc

franco: vyváznout (bez trestu)farla franca

fretta: beze spěchusenza fretta

frodo: načerno (prováděný), nedovolený, bez povolení lov ap.di frodo

fronzolo: bez příkras, prostý, jednoduchýsenza fronzoli

fuori: blouznit, být bez sebe radostí ap.essere fuori di sé

futuro: bez budoucnosti, neperspektivnísenza futuro

ganghero: rozčílený, vytočený, rozzuřený, bez sebepřen. fuori dai gangheri

gara: mimo soutěž, bez šance na vítězstvífuori gara

getto: nepřetržitě, bez ustánía getto continuo

giudicato: stát se pravomocným bez možnosti odvolání o rozsudkudir. passare in giudicato

grasso: bez tukusenza grassi

grezzo: v surové podobě, bez příkras ukázat, popsat ap.allo stato grezzo

gusto: bez chutiprivo di gusto

illeso: vyváznout bez újmyuscire illeso

immune: bez závadimmune da difetti

indenne: vyváznout bez újmy z čehouscire indenne da qc

indugiare: bez otálení, bez váhánísenza indugiare

indugio: bez odkladůsenza indugio

insaputa: udělat co bez vědomí kohofare qc all'insaputa di q

interruzione: v jednom kuse, bez přerušenísenza interruzione

IVA: bez/včetně DPHIVA esclusa/inclusa

lei: bez nísenza di lei

limitazione: bez omezení, neomezeněsenza limitazioni

liscio: vyváznout (bez trestu)passarla liscia

lui: pro/bez něhoper/senza di lui

macchia: bez bázně a hanysenza macchia e senza paura

magro: bezmasý, bez masa půst ap.di magro

metafora: (zcela) na rovinu, stručně a jasně, bez obalu něco říct ap.fuor di metafora

ministro: ministr bez portfejeministro senza portafoglio

misericordia: bez slitování, nelítostný, nelítostněsenza misericordia

modo: bez omezení přehnaněsopra/oltre modo

muto: mlčky, bez ceknutíalla muta

niente: ne bez důvodu/pro nic za nic z dobrého důvodunon per niente

noi: bez/pro nássenza di/per noi

nudo: nahoře bez, s holou hrudía torso nudo

bez, beze: bez komentářesenza commenti