Hlavní obsah

věda

Podstatné jméno, rod ženský

  • science fhumanitní vědysciences f pl humaineslékařská vědascience f médicalepomocné vědysciences f pl annexes

Vyskytuje se v

dát: dát komu co vědětfaire savoir qqch à qqn

hudební: hudební vědamusicologie

humanitní: humanitní vědysciences humaines, lettres

přírodní: přírodní vědysciences (naturelles)

srovnávací: ling. srovnávací literární vědalittérature comparée

věda: humanitní vědysciences humaines

vědět: dát vědět co komufaire savoir qqch à qqn

člověk: Člověk nikdy neví.On ne sait jamais.

jak: Nevím, jak to říct.Je ne sais pas comment le dire.

jakže: Jakže, ty to nevíš?Mais comment! Tu ne le sais pas?

jistě: Nevím to jistě.Je n'en suis pas sûr.

kdyby: Kdybych to byl věděl dopředu...Si je l'avais su à l'avance...

kolik: Ví, kolik uhodilo.Il sait à quoi s'en tenir.

kudy: vědět kudy na tosavoir comment s'y prendre

lézt: Ten neví, do čeho leze.Il ne sait pas dans quoi il s'engage.

nikdy: Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!On ne sait jamais !

rada: Víš si rady s...?Tu sais comment t'y prendre avec... ?

skočit: nevědět, kam dřív skočitne pas savoir par où commencer

sobě: Neví o sobě.Il est tombé dans les pommes.

vanout: vědět, odkud vítr vanesavoir de quel côté souffle le vent

víc: Víc hlav víc ví.Deux avis valent mieux qu'un.

connaissance: Pokud vím...À ma connaissance...

exact: exaktní vědysciences exactes

ignorant: nevědět (nic) o čem, neznat coêtre ignorant de qqch

ignorer: dobře vědětne pas ignorer

naturel: přírodní vědysciences naturelles

pertinemment: zaručeně vědět cosavoir pertinemment qqch

prendre: vědět jak na tosavoir s'y prendre

savoir: dělat něco dobře a ani o tom nevědětfaire de la prose sans le savoir

avoir: Víte, kolik je hodin?Avez-vous l'heure ?

idée: Víš, kolik to asi stojí?As-tu une idée du prix ?

le, la: Víte to stejně jako já.Vous le savez comme moi.

personne: Nikdo to neví.Personne ne le sait.

si: Kdybych to byl věděl, tak jsem se neobtěžoval.Si j'avais su, je ne me serais pas dérangé.

autant: Pokud vím.Autant que je sache.

bec: zůstat na suchu, nevědět, jak dálse retrouver le bec dans l'eau

branche: být v nejisté situaci, nevědět, co zítřek přineseêtre comme l'oiseau sur la branche

connaître: Vím to, ale nemůžu si vzpomenout.hovor. Je ne connais que ça.

jamais: Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!On ne sait jamais !

jeunesse: Kdyby mládí vědělo a stáří mohlo.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.

net: Chci vědět, na čem jsem.Je veux en avoir le cœur net.

noyé: topit se v čem v dluzích, být ztracen, nevědět si radyêtre noyé dans qqch

on: Neví se kdo, neví se co.On ne sait qui, on ne sait quoi.

plat: dělat z čeho vědu, nadělat z čehohovor. faire tout un plat de qqch

prose: dělat něco dobře a ani o tom nevědětfaire de la prose sans le savoir

quel: nevědět kudy kamne pas savoir sur quel pied danser

kandidát: kandidát vědvědecká hodnost candidat ès sciences