Hlavní obsah

doma

Vyskytuje se v

blok: blok domůbloc d'habitations

dodávka: dodávka do domulivraison à domicile

dům: blok domůbloc d'habitations

předek: předek domudevant d'une maison

stesk: stesk po domověmal du pays

strana: strana ulice s lichými čísly domůcôté impair d'une rue

domů: Zítra se vracím domů.Demain je rentre chez moi.

donáška: donáška do domulivraison à domicile

když: Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.

muset: Musím (jít) domů.Je dois rentrer chez moi.

od, ode: klíč od domuclé de la maison

přijít: přijít z práce domůrentrer du travail chez soi

stýskat se: Stýská se mi po domově.Mon chez-moi me manque., po domovině J'ai le mal du pays.

uvnitř: uvnitř domuà l'intérieur de la maison

vrátit se: vrátit se domůrentrer chez soi

zavézt: zavést koho domůconduire qqn à la maison/chez lui

kocour: Když není kocour doma, mají myši pré.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.

pata: nevytáhnout paty z domune pas mettre le pied dehors

vytáhnout: nevytáhnout paty z domune jamais mettre les pieds hors de la maison/hors de chez soi

exhausser: zvýšit dům o jedno patro, přistavit k domu patroexhausser une maison d'un étage

impair: strana ulice s lichými čísly domůcôté impair d'une rue

livrer: dod(áv)at až do domulivrer à domicile

mal: stesk po domověmal du pays

porte: dům od domude porte en porte

soi: doma, domůchez soi

y: Pro nikoho nejsem doma.Je n'y suis (chez moi) pour personne.

arriver: přijít domůarriver chez soi

chez: Vrátil se domů.Il est rentré chez lui.

crouler: Tomu domu hrozí zhroucení.Cette maison menace de crouler.

pays: Stýská se mi po domově.J'ai le mal du pays.

rentrer: vrátit se domůrentrer chez soi

surveiller: dohlížet na přípravy/stavbu domusurveiller des réparations/la construction d'une maison

charbonnier: Doma je každý svým pánem.Charbonnier est maître dans sa maison.

chat: Když kocour není doma, myši mají pré.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.

culotte: To ona doma vládne.hovor. C'est elle qui porte la culotte.

nid: zastihnout koho domaprendre l'oiseau au nid

quand: Když kocour není doma, myši mají pré.Quand le chat n'est pas là les souris dansent.

sale: prát špinavé prádlo domalaver son linge sale en famille

souris: Když není kocour doma, mají myši pré.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.

doma: u nás domachez nous