Hlavní obsah

kost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v těle) boneanat. osmn.č. od os je ossaanat. klíční kostcollarboneanat. kost stehenní/patní/lýtkováthigh/heel/calf boneanat. lícní kostcheekboneslonová kostivoryrybí kostfishbone, fish bone
  2. expr.(kráska) stunner, looker, babe, peachexpr.AmE chick

Vyskytuje se v

bundle: cost sb a bundlestát koho balík

cost: costsnáklady, výdaje, výlohy na domácnost, podnikání ap.

earth: cost the earthstát hromadu peněz

acquisition: ekon. acquisition costspořizovací náklady

advertising: advertising cost(s)náklady na reklamu

allowable: allowable costs/expensesdaňově uznatelné náklady

allowance: cost-of-living allowancepříspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjem

bear: bear the cost of sthnést náklady čeho, (za)platit co

bone: klíční kostcollar bone

court: court costssoudní výlohy

cranial: kost lebečníanat. cranial bone

disposal: (waste) disposal costsnáklady na likvidaci odpadu

distribution: ekon. distribution cost(s)distribuční náklady

haunch: kyčelní kosthaunch bone

indirect: ekon. indirect expenses/costsrežie, nepřímé/režijní náklady

inflation: cost-push inflationnákladová inflace, inflace tlačená náklady

instep: nártní kostinstep bone

labour: ekon. labour costsmzdové náklady, náklady na pracovní sílu

liquidation: liquidation costlikvidační cena

maintenance: maintenance costsnáklady na údržbu

marginal: ekon. marginal costsmezní náklady

opportunity: ekon. opportunity costnáklady obětované/ušlé příležitosti, oportunitní náklady

overhead: ekon. overhead costrežie, režijní náklady

price: ekon. cost pricecena výrobních nákladů

production: production cost(s)výrobní náklady

purchase: ekon. purchase costspořizovací náklady

recoverable: ekon. recoverable costnávratný výdaj který je možno získat zpět

retraining: retraining costsnáklady na rekvalifikaci

solid: (zcela) zmrzlý, promrzlý, zmrzlý na kostfrozen solid

thigh: stehenní kost, femurthigh bone

total: total costscelkové náklady

unit: ekon. unit costjednotkové náklady

variable: ekon. variable costsvariabilní náklady

warehousing: warehousing costsskladovací náklady

waste: wasted costs orderpříkaz k uhrazení soudních výloh

dearly: That cost him dearly.i přen. To ho přišlo draho.

more: It cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

over: It costs over one million.Stojí to přes milión.

overall: How much will it cost overall?Kolik to bude stát celkem?

while: The first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.

fingertip: každým coulem, do morku kostí umělec ap.to one's fingertips

cena: tržní undersell, nákladů sell sth below costprodávat co pod cenou

čichový: anat. čichová kostethmoid

holenní: anat. holenní kostshinbone, odb. tibia

hrudní: hrudní kostbreastbone, sternum

klíční: anat. klíční kostcollarbone, med. clavicle

klínový: anat. kost klínovásphenoid bone

kost: anat. klíční kostcollarbone

krychlový: anat. krychlová kostcuboid bone

lícní: lícní kostcheekbone, jařmová zygomatic bone

náklad: cost of livingživotní náklady

patrový: patrová kostpalatal bone

produkční: production costsprodukční náklady

provozní: operating/running costsekon. provozní náklady

přenést: offload the costs onto sbpřenést náklady na koho spotřebitele ap.

přeprava: transportation costsnáklady za přepravu

režijní: overhead costs/expensesrežijní náklady

slonový: slonová kostivory

stát: no matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the costať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

úspora: energy/costs/fuel/heat savingúspora energie/nákladů/paliva/tepla

vřetenní: vřetenní kostradius, radial bone

vykalkulovat: cost (out) sth, do (the) costing for sthvykalkulovat cenu čeho výrobku ap.

výloha: travel(ling) expenses/costsekon. cestovní výlohy

životní: cost of livingekon. životní náklady

dojet: It'll be your undoing., It'll cost you dear.Na to dojedeš.

krýt: cover/meet the costs/expenseskrýt náklady/výdaje

pokrýt: cover costsekon. pokrýt náklady

pouhý: It only costs ten dollars.Stojí to pouhých deset dolarů.

přijít: How much will it cost?, hovor. What's the damage?Na kolik to přijde?

draze: It will cost you dear.To tě přijde draho.

kůže: být kost a kůžebe nothing but skin and bones

morek: do morku kostí skrz naskrzto the core, through and through

zmrzlý: zmrzlý (až) na kost prokřehlýfrozen stiff, chilled to the bone

arm: cost an arm and a legstát balík, být pořádně drahý, přijít pěkně draho