Hlavní obsah

kost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v těle) boneanat. osmn.č. od os je ossaanat. klíční kostcollarboneanat. kost stehenní/patní/lýtkováthigh/heel/calf boneanat. lícní kostcheekboneslonová kostivoryrybí kostfishbone, fish bone
  2. expr.(kráska) stunner, looker, babe, peachexpr.AmE chick

Vyskytuje se v

cena: prodávat co pod cenoutržní undersell, nákladů sell sth below cost

cena: za cenu čehoat the cost of sth

čichový: anat. čichová kostethmoid

holenní: anat. holenní kostshinbone, odb. tibia

hrudní: hrudní kostbreastbone, sternum

klíční: anat. klíční kostcollarbone, med. clavicle

klínový: anat. kost klínovásphenoid bone

krychlový: anat. krychlová kostcuboid bone

lícní: lícní kostcheekbone, jařmová zygomatic bone

náklad: životní nákladycost of living

náklad: nést/pokrýt nákladybear/cover the costs of sth

patrový: patrová kostpalatal bone

produkční: produkční nákladyproduction costs

provozní: ekon. provozní nákladyoperating/running costs

přenést: přenést náklady na koho spotřebitele ap.offload the costs onto sb

přeprava: náklady za přepravutransportation costs

režijní: režijní nákladyoverhead costs/expenses

slonový: slonová kostivory

stát: ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost

úspora: úspora energie/nákladů/paliva/teplaenergy/costs/fuel/heat saving

vřetenní: vřetenní kostradius, radial bone

vykalkulovat: vykalkulovat cenu čeho výrobku ap.cost (out) sth

výloha: ekon. cestovní výlohytravel(ling) expenses/costs

životní: ekon. životní nákladycost of living

dojet: Na to dojedeš.It'll be your undoing., It'll cost you dear.

krýt: krýt náklady/výdajecover/meet the costs/expenses

pokrýt: ekon. pokrýt nákladycover costs

pouhý: Stojí to pouhých deset dolarů.It only costs ten dollars.

přijít: Na kolik to přijde?How much will it cost?, hovor. What's the damage?

stát: Kolik to stojí?How much is it/does it cost?

stát: Stálo nás to asi ...It cost us about ...

draze: To tě přijde draho.It will cost you dear.

kůže: být kost a kůžebe nothing but skin and bones

morek: do morku kostí skrz naskrzto the core, through and through

zmrzlý: zmrzlý (až) na kost prokřehlýfrozen stiff, chilled to the bone

acquisition: ekon. acquisition costspořizovací náklady

advertising: advertising cost(s)náklady na reklamu

allowable: allowable costs/expensesdaňově uznatelné náklady

allowance: cost-of-living allowancepříspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjem

bear: bear the cost of sthnést náklady čeho, (za)platit co

bone: collar boneklíční kost

bone: pelvic bonekost pánevní

cost: at no costzdarma, bezplatně

cost: cost sb dear(ly)přijít koho draho

court: court costssoudní výlohy

cranial: anat. cranial bonekost lebeční

disposal: (waste) disposal costsnáklady na likvidaci odpadu

distribution: ekon. distribution cost(s)distribuční náklady

haunch: haunch bonekyčelní kost

indirect: ekon. indirect expenses/costsrežie, nepřímé/režijní náklady

inflation: cost-push inflationnákladová inflace, inflace tlačená náklady

instep: instep bonenártní kost

labour: ekon. labour costsmzdové náklady, náklady na pracovní sílu

liquidation: liquidation costlikvidační cena

maintenance: maintenance costsnáklady na údržbu

marginal: ekon. marginal costsmezní náklady

opportunity: ekon. opportunity costnáklady obětované/ušlé příležitosti, oportunitní náklady

overhead: ekon. overhead costrežie, režijní náklady

price: ekon. cost pricecena výrobních nákladů

production: production cost(s)výrobní náklady

purchase: ekon. purchase costspořizovací náklady

recoverable: ekon. recoverable costnávratný výdaj který je možno získat zpět

retraining: retraining costsnáklady na rekvalifikaci

solid: frozen solid(zcela) zmrzlý, promrzlý, zmrzlý na kost

thigh: thigh bonestehenní kost, femur

total: total costscelkové náklady

unit: ekon. unit costjednotkové náklady

variable: ekon. variable costsvariabilní náklady

warehousing: warehousing costsskladovací náklady

waste: wasted costs orderpříkaz k uhrazení soudních výloh

bone: broken bonezlomená kost

cost: available at a cost of ...k dostání za (cenu) ...

cost: How much does it cost?Kolik to stojí?

dearly: That cost him dearly.i přen. To ho přišlo draho.

more: It cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

over: It costs over one million.Stojí to přes milión.

overall: How much will it cost overall?Kolik to bude stát celkem?

while: The first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.

fingertip: to one's fingertipskaždým coulem, do morku kostí umělec ap.

arm: cost an arm and a legstát balík, být pořádně drahý, přijít pěkně draho

bundle: cost sb a bundlestát koho balík

earth: cost the earthstát hromadu peněz