Hlavní obsah

earth [ɜːθ]

Vyskytuje se v

crust: (zemská) kůra(earth's) crust

earth: Země, zeměkoule planeta(the) Earth

face: na celém širém světěon the face of the earth

salt: sůl země, velmi schopný člověk schopný řešit problémové situacesalt of the earth

axis: zemská osaaxis of the Earth, the Earth's axis

core: zemské jádrothe earth's core

curvature: zakřivení zemského povrchu/páteřecurvature of the earth/spine

dog: (pes) norníkearth dog

gravitational: zemská přitažlivostEarth's gravitational pull

heaven: ráj na zemiheaven on earth

scorched earth: taktika spálené zeměvoj. scorched earth policy

impact: Na Zemi dopadl velký objekt.A large object impacted the Earth.

tremble: Země se zachvěla.The earth trembled.

kůra: geol. zemská kůraEarth's crust

povrch: zemský povrchEarth's surface

prostředí: šetrný k životnímu prostředíenvironment-friendly, earth-friendly

přitažlivost: fyz. zemská přitažlivostEarth's gravity

ráj: ráj na zemiheaven on earth, earthly paradise

suchý: suchý záchodlatrine, earth-closet

tíže: fyz. zemská tížeEarth's gravity

zemní: stav. zemní práceearthwork, ground work, přemísťování zeminy earth moving

zemský: geol. zemská přitažlivost/kůrathe Earth's gravity/crust

točit se: Země se točí kolem své osy.The Earth rotates on its axis.

život: vznik života na zemithe origins of life on earth

smést: smést koho/co z povrchu zemskéhowipe sb/sth off the face of the earth

země: Vrať se nohama na zem!Come down to earth!

bump: dopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé realitycome (back) down to earth with a bump