Hlavní obsah

vykalkulovat

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

vykalkulovat: cost (out) sth, do (the) costing for sthvykalkulovat cenu čeho výrobku ap.