Hlavní obsah

desetina, desítina

Vyskytuje se v

celá: žádná celá dvě desetiny 0,2zero point two

čtvrt: tři čtvrtě na desetquarter to ten

dostat se: Nedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.

hodina: Je deset hodin.It's ten (o'clock).

nula: nula celá pět (desetin)zero point five

počítat: Počítej od jedné do desíti.Count from one to ten.

pouhý: Stojí to pouhých deset dolarů.It only costs ten dollars.

přistoupit: Přistoupilo deset lidí.Ten more people got on.

vězení: odsoudit koho k deseti letům vězenísentence sb to ten year's imprisonment

všichni, všechny, všechna: psát všemi deseti na strojitouch-type

vykrvácet: Oběť vykrvácela za deset minut.The victim bled to death in ten minutes.

k, ke, ku: od desíti k pětifrom bad to worse

pět: Jde to od desíti k pěti.It goes from bad to worse.

downhill: i přen. jít z kopce, zhoršovat se, jít od desíti k pětigo downhill

long: desetistopý, deset stop dlouhýten-foot-long

ten: desetkrátten times

thousand: horních deset tisícupper ten thousand

after: čtvrt na desetquarter after nine

below: deset stupňů pod nulouten degrees below zero

count: Umíš napočítat do desíti?Can you count up to ten?

curtain call: Účinkující se desetkrát klaněli.There were ten curtain calls., They took ten curtain calls.

do: Bude stačit deset dolarů?Will ten dollars do?

quarter: tři čtvrtě na deset(a) quarter to ten

repayable: Půjčku je možno splácet po dobu deseti let.The loan is repayable over ten years.

she: Je jí deset (let).She is ten.

short: Ještě jim něco chybí do deseti liber.They still fall short of ten pounds.

some: nějakých deset mil dálsome ten miles further

bad: od desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.from bad to worse

deset: od deseti k pěti horšit sefrom bad to worse