Hlavní obsah

desetina, desítina

Vyskytuje se v

celá: žádná celá dvě desetiny 0,2zero point two

čtvrt: tři čtvrtě na desetquarter to ten

dostat se: Nedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.

hodina: Je deset hodin.It's ten (o'clock).

nula: nula celá pět (desetin)zero point five

počítat: Počítej od jedné do desíti.Count from one to ten.

pouhý: Stojí to pouhých deset dolarů.It only costs ten dollars.

přistoupit: Přistoupilo deset lidí.Ten more people got on.

vězení: odsoudit koho k deseti letům vězenísentence sb to ten year's imprisonment

všichni, všechny, všechna: psát všemi deseti na strojitouch-type

vykrvácet: Oběť vykrvácela za deset minut.The victim bled to death in ten minutes.

deset: od deseti k pěti horšit sefrom bad to worse

k, ke, ku: od desíti k pětifrom bad to worse

pět: Jde to od desíti k pěti.It goes from bad to worse.