Hlavní obsah

chvílemi

Vyskytuje se v

posedět: chvíli neposedětbe restless, slang. have ants in one's pants

příhodný: v příhodnou chvíliat an opportune moment

zkrátit: zkrátit si chvílipass the time

notný: Trvalo to notnou chvíli ...It took quite some/a time ...

za: Bude tu za chvíli.He'll be here in a minute.

zamyslet se: Na chvíli se zamyslel.He paused in thought.

doze: na chvíli usnout, začít dřímatfall into a doze

gazump: být na poslední chvíli přeplacen jiným zájemcem o koupi domube gazumped

now: od teď, od této chvílefrom now on

point: v tuto chvíliat this point

proud: nejvýznamnější chvíle (v životě)proudest moment (in one's life)

time: chvíle na čtenítime for reading

while away: krátit si čas, krátit si dlouhou chvíli čímwhile away the time doing sth

wait: Počkej (chvíli)/moment.Wait a minute/second.

chvíle: dlouhá chvílenuda boredom