Hlavní obsah

today [təˈdeɪ]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

board: This goes by the board today.Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.

class: We have no classes today!Dneska není vyučování/škola!

date: What is the date today?Kolikátého dnes je?

feel: How are you feeling today?Jak se dnes cítíte?

lie-in: I had a lie-in today.Dneska jsem si přispal.

warm: It will be warm today.Dnes bude teplo.

datum: today's datednešní datum

cítit se: I don't feel up to it today.Dnes se na to necítím.

den: What day is it today?Co je dnes za den?

dnes: What day is it today?Kolikátého dnes je?

kolikátý: What is the date today?, What date is it today?Kolikátého dnes je?

mít: What a beautiful day it is today!To máme dnes hezky!

odpadnout: There was no school today.Dnes vyučování odpadlo.

omluvit se: I want to apologize for today.Chci se za dnešek omluvit.

pěkně: The weather is nice today., Nice weather today.Dnes je pěkně.

pořádně: It is pretty hot today!Dnes je pořádně horko!

stíhat: I am not managing today.Dneska to nějak nestíhám.

všechen, všechna, všechno: That's all for today.To je pro dnes vše.

vyučování: The school is cancelled today., There are no classes today.Dnes odpadá vyučování.

zítřek: Don't put off till tomorrow what you can do today., Never leave that till tomorrow which you can do today.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

today: today'sdnešní noviny ap.