Hlavní obsah

les

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

ani: not really, méně než less than, nijak moc not particularlyani ne

levný: cheaper, less expensivelevnější

méně: less and less, o počitatelných fewer and fewerčím dál méně

nic: no less(o) nic míň

spíš: still less (so)tím spíš ne

teprve: much less(a) už teprve ne

fuk: I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.Je mi to fuk.

končit: Zde les končí.The forest ends here.

létat: Když se kácí les, lítají třísky.You can't make an omelette without breaking eggs.

necelý: in less than a yearza necelý rok

solit: You should use less salt.Měl bys míň solit.

tvořit: Les je tvořen převážně borovicemi.The forest comprises mostly pines.

vykašlat se: I don't give a damn about it., I couldn't care less.Na to se můžu vykašlat.

začátek: na začátku lesaon the edge of the forest

dříví: nosit dříví do lesacarry coals to Newcastle

kvapný: Haste makes waste., More haste, less speed.Práce kvapná málo platná.

nošení: To je nošení dříví do lesa.It's like carrying coal to Newcastle.

ozývat se: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.

pomalu: More haste less speed., Haste makes waste.Spěchej pomalu.

expensive: something less expensiveněco levnějšího

forest: mýcení lesaforest clearing

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

truckload: less-than/full truckload shippingdokládka/celovozová přeprava

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

less: You should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.

much: He wasn't a leftist, much less a revolutionary.Nebyl to levičák, a už teprve ne revolucionář.

touristy: one of the less touristy islandsjeden z méně turisty okupovaných ostrovů

haste: More haste, less speed.Pospíchej pomalu.

more: more or lessvíceméně

than: more/less thanvíce/méně než co

les: nosit dříví do lesacarry coals to Newcastle

care: I couldn't care lessje mi (to) úplně jedno