Hlavní obsah

kost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v těle) boneanat. osmn.č. od os je ossaanat. klíční kostcollarboneanat. kost stehenní/patní/lýtkováthigh/heel/calf boneanat. lícní kostcheekboneslonová kostivoryrybí kostfishbone, fish bone
  2. expr.(kráska) stunner, looker, babe, peachexpr.AmE chick

Vyskytuje se v

bundle: stát koho balíkcost sb a bundle

cost: náklady, výdaje, výlohy na domácnost, podnikání ap.costs

earth: stát hromadu penězcost the earth

acquisition: pořizovací nákladyekon. acquisition costs

advertising: náklady na reklamuadvertising cost(s)

allowable: daňově uznatelné nákladyallowable costs/expenses

allowance: příspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjemcost-of-living allowance

bear: nést náklady čeho, (za)platit cobear the cost of sth

bone: collar boneklíční kost

court: soudní výlohycourt costs

cranial: anat. cranial bonekost lebeční

disposal: náklady na likvidaci odpadu(waste) disposal costs

distribution: distribuční nákladyekon. distribution cost(s)

haunch: haunch bonekyčelní kost

indirect: režie, nepřímé/režijní nákladyekon. indirect expenses/costs

inflation: nákladová inflace, inflace tlačená nákladycost-push inflation

instep: instep bonenártní kost

labour: mzdové náklady, náklady na pracovní síluekon. labour costs

liquidation: likvidační cenaliquidation cost

maintenance: náklady na údržbumaintenance costs

marginal: mezní nákladyekon. marginal costs

opportunity: náklady obětované/ušlé příležitosti, oportunitní nákladyekon. opportunity cost

overhead: režie, režijní nákladyekon. overhead cost

price: cena výrobních nákladůekon. cost price

production: výrobní nákladyproduction cost(s)

purchase: pořizovací nákladyekon. purchase costs

recoverable: návratný výdaj který je možno získat zpětekon. recoverable cost

retraining: náklady na rekvalifikaciretraining costs

solid: frozen solid(zcela) zmrzlý, promrzlý, zmrzlý na kost

thigh: thigh bonestehenní kost, femur

total: celkové nákladytotal costs

unit: jednotkové nákladyekon. unit cost

variable: variabilní nákladyekon. variable costs

warehousing: skladovací nákladywarehousing costs

waste: příkaz k uhrazení soudních výlohwasted costs order

dearly: i přen. To ho přišlo draho.That cost him dearly.

more: Stálo to více než 250 liber.It cost more than 250 pounds.

over: Stojí to přes milión.It costs over one million.

overall: Kolik to bude stát celkem?How much will it cost overall?

while: První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.The first service is free, while the second costs $25.

fingertip: to one's fingertipskaždým coulem, do morku kostí umělec ap.

cena: prodávat co pod cenoutržní undersell, nákladů sell sth below cost

holenní: shinbone, odb. tibiaanat. holenní kost

hrudní: breastbone, sternumhrudní kost

klíční: collarbone, med. clavicleanat. klíční kost

kost: collarboneanat. klíční kost

lícní: cheekbone, jařmová zygomatic bonelícní kost

náklad: životní nákladycost of living

provozní: ekon. provozní nákladyoperating/running costs

přenést: přenést náklady na koho spotřebitele ap.offload the costs onto sb

přeprava: náklady za přepravutransportation costs

režijní: režijní nákladyoverhead costs/expenses

slonový: ivoryslonová kost

stát: ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost

úspora: úspora energie/nákladů/paliva/teplaenergy/costs/fuel/heat saving

vřetenní: radius, radial bonevřetenní kost

vykalkulovat: vykalkulovat cenu čeho výrobku ap.cost (out) sth

výloha: ekon. cestovní výlohytravel(ling) expenses/costs

životní: ekon. životní nákladycost of living

krýt: krýt náklady/výdajecover/meet the costs/expenses

pokrýt: ekon. pokrýt nákladycover costs

pouhý: Stojí to pouhých deset dolarů.It only costs ten dollars.

přijít: Na kolik to přijde?How much will it cost?, hovor. What's the damage?

draze: To tě přijde draho.It will cost you dear.

kůže: be nothing but skin and bonesbýt kost a kůže

morek: to the core, through and throughdo morku kostí skrz naskrz

zmrzlý: frozen stiff, chilled to the bonezmrzlý (až) na kost prokřehlý

arm: stát balík, být pořádně drahý, přijít pěkně drahocost an arm and a leg