Hlavní obsah

drew [druː]

Související hesla

pt of draw

Vyskytuje se v

blank: draw a blankneuspět v hledání ap., nic se nedozvědět, nebýt o nic chytřejší

breath: draw breathoddechnout si, vydechnout si

distinction: draw/make a distinctionbetween sth and sth dělat/činit rozdíl, rozlišovat mezi čím a čím

draw: not be drawnon sth odmítnout odpovědět na co

draw: the drawvylosovaný soupeř pro zápas, los soupeře ap.

draw: be drawing closer/nearer(při)blížit (se) událost ap.

draw: draw sb's attention to sthupozornit koho na co, obrátit čí pozornost k čemu

draw in: draw sb inzatáhnout do toho koho

draw into: draw sb intosth zaplést, zatáhnout koho do čeho

draw out: draw sb outrozpovídat koho, přimět k řeči

draw up: draw osf upnarovnat se, napřímit se člověk

fire: draw fire from sbvyprovokovat střelbu ze strany koho

fire: draw fire from sb, for sthvyvolat (ostrou) reakci koho, stát se terčem kritiky za co

level: draw level with sb/sthdostat se na úroveň koho/čeho, dotáhnout se na, dohnat koho

line: draw the line at doing sthkategoricky odmítat co

line: draw a line betweenjasně rozlišit, oddělit dvě věci, fakty ap.

line: draw a line under sthudělat tlustou čáru za čím za aférou, obdobím ap.

lot: draw lotslosovat

abreast: draw abreast of sbdotáhnout se na koho, dohnat, dojít koho

analogy: draw an analogy between sth and sthpřipodobnit co k čemu, nastínit analogii mezi čím a čím

benefit: draw benefitspobírat dávky

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

close: bring/draw sth to a closeskončit, ukončit, uzavřít co

close: draw/be drawing to a closeblížit/chýlit se ke konci

comparison: draw a comparison between sth and sthporovnat co s čím, udělat srovnání čeho s čím

conclusion: draw conclusions from sthčinit závěry z čeho

curtain: draw/pull the curtains (open)roztáhnout závěsy

curtain: draw/pull back the curtainszatáhnout závěsy

draw: draw into sthvjíždět kam vozidlo ap.

draw: draw awayodjíždět, vyjet vozidlo ap.

draw: draw ahead of sbpředstihnout koho v závodě ap.

draw: draw level with sbdotáhnout se na koho, dohnat koho

draw: draw aside/awayodtáhnout

draw: draw sb to sthpřivést koho k čemu sportu ap.

draw: draw through eyesprotáhnout, navléknout, provléknout tkaničky ap.

draw: draw close(r)přitáhnout (si) k sobě, (při)blížit se

draw: draw togethersmrštit se, smrsknout se, stáhnout se, srazit se

draw: draw dryzcela vyčerpat zdroj vody ap.

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

draw: draw lotslosovat

draw: draw a comparison between sthudělat srovnání, porovnat, srovnat co

draw: enter the drawzúčastnit se (s)losování

draw: prize drawlosování o ceny, věcná loterie, tombola

draw: no-score drawve fotbale bezgólová remíza

drawing: drawing officekreslírna návrhářská ap.

drawing: drawing drumlosovací buben, osudí

enter: enter the drawzúčastnit se losování

equipment: drawing equipmentrýsovací potřeby

inspiration: draw inspiration frominspirovat se čím, čerpat inspiraci z čeho

out: take/pull/draw outvyndat, vytáhnout, vyjmout

pen and ink: pen and ink drawingperokresba, kresba tuší

pin: drawing pinpřipínáček, rýsováček

rein: BrE draw reinzastavit jezdec na koni, zarazit koně

room: drawing roomform. přijímací pokoj/salonek, salón

schematic: schematic drawingschematický nákres

scoreless: scoreless drawbezgólová remíza

straw: draw strawstahat sirky rozhodovat náhodným losem

draw: What drew you to rugby?Co vás přivedlo k ragby?

draw: draw a deep breathzhluboka se nadechnout

draw: draw the line betweenjasně rozlišovat v posuzování ap.

blížit se: blížit se ke koncidraw to a close/an end

čerpání: zvláštní práva čerpáníSpecial Drawing Rights, SDR

důchod: pobírat důchodreceive/draw a pension

chýlit se: chýlit se k závěru/ke koncibe drawing to a close/an end, be almost over

kreslicí: kreslicí prknodrawing board

los: výběr losemdrawing lots

natáhnout: natáhnout kohoutek pistolecock, draw the hammer

nerozhodný: sport. nerozhodný výsledekdraw, tie

odběr: odběr (krve)taking of blood, collecting blood samples, řidč. blood draw

prkno: rýsovací prknodrawing board

přivolat: přivolat na sebe co kritiku ap.draw (down) sth

rozpočet: sestavit rozpočetdraw up a budget

rys: tech. technický rystechnical drawing

rýsovací: rýsovací prknodrawing/drafting board

slosovací: slosovací osudídrawing drum

tažený: tažený koňmihorse-drawn

vyvodit: vyvodit důsledky z čehodraw consequences from sth

záclona: zatáhnout záclonydraw/close the curtains

brát si: brát si ponaučení z čehodraw a lesson from sth

nabrat: nabrat dechdraw a breath

plíce: nabrat vzduch do plicdraw air into the lungs

přitáhnout: Přitáhl si židli blíž.He drew his chair nearer.

remizovat: Remizovali s Irskem.They drew with Ireland.

roztáhnout: roztáhnout závěsydraw the curtains (open), open the curtains

schematický: schematický nákresschematic drawing

skončit: Skončilo to remízou.It ended in a draw.

spět: spět ke koncibe drawing to a close

vystavit: ekon. vystavit komu šekdraw/make out/write out a cheque to sb

vyvodit: vyvodit mylné závěrydraw wrong conclusions

závěr: činit závěry z čehodraw conclusions from sth