Hlavní obsah

courting [kɔːtɪŋ]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

ball: the ball is in sb's courtteď je to na kom má povinnost učinit další krok

court: go to courtjít k soudu s požadavkem ap.

court shoe: court shoeslodičky dámské boty

ward: ward (of court)poručenec, svěřenec, chráněnec soudu nezletilý, svěřená osoba

arbitration: práv. court of arbitrationrozhodčí/arbitrážní soud

basketball: basketball courtbasketbalové hřiště

bring: bring sb to trial, bring sb before the courtpostavit koho před soud

criminal: criminal courttrestní soud

ecclesiastical: ecclesiastical courtcírkevní soud

failure: práv. failure to appear in courtnedostavení se k soudu

file: court filessoudní spisy/akta

inn: BrE Inns of Court(čtyři) londýnské společnosti baristerů Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn, Gray's Inn, budova londýnské společnosti baristerů

inquiry: court of inquiryvyšetřovací soud

justice: práv. court of justicesoudní dvůr

lower: lower courtsoud nižší instance

papal: papal courtpapežská kurie

penal: penal law/courttrestní právo/soud

refer: refer a case to the courtpostoupit případ soudu

settlement: práv. out-of-court settlementmimosoudní vyrovnání

supreme: Supreme Courtnejvyšší soud

try: tried by courtprojednávaný soudem

warrant: warrant to appear (in court)předvolání k soudu, soudní obsílka

youth: práv. Youth Courtsoud pro mladistvé

dvůr: courtsoudní dvůr

jednací: soudní court room, konferenční conference roomjednací síň

mimosoudní: out-of-court settlementmimosoudní vyrovnání

odvolací: court of appeal(s), appeal/appellate courtpráv. odvolací soud

okresní: district/county council/court/libraryokresní úřad/soud/knihovna

pohnat: podat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justicepohnat koho před soud/k soudu

příkaz: court orderpráv. soudní příkaz

soud: be in courtbýt u soudu

soudní: (European) Court of Justice(Evropský) soudní dvůr

spis: court files/recordssoudní spisy

stanný: court-martialstanný soud

stanout: be brought before the court, stand trialstanout před soudem obžalovaný

ucházet se: court the favour of sb, dvořit se též court, woo sbucházet se o čí přízeň

vrchní: high courtpráv. vrchní soud

vyrovnání: judicial/out-of-court settlementpráv. soudní/mimosoudní vyrovnání

zemský: provincial courthist. zemský soud

odvolat se: appeal to a higher courtodvolat se k vyššímu soudu