Hlavní obsah

blowing [bləʊɪŋ]

Přídavné jméno

  • foukací, vyfukovacíblowing pipesklářská píšťala

Vyskytuje se v

blow away: blow sb awayodprásknout, odpravit, odbouchnout koho zastřelit

blow up: blow sth upnafukovat problém ap.

brain: blow sb's brain outvystřelit komu mozek, prohnat komu kulku hlavou

cover: blow sb's coverprozradit, odhalit koho pravou tvář, totožnost ap.

face: blow up in sb's faceobrátit se proti komu původci, mít zpětný účinek

fuse: blow a fuserozčílit se, rozzuřit se, vybuchnout náhle

gaffe: blow the gaffeprovalit to, prozradit tajemství

horn: blow one's own hornvychvalovat se, chvástat se

hot: blow hot and coldměnit stále názor/postoj hl. do extrémů

kiss: blow sb a kissposlat polibek komu fouknutím z dlaně

top: blow one's topvybuchnout, vypěnit vzteky

blow: suffer a blowutrpět šok

blowing: blowing pipesklářská píšťala

blow-out: have a blow-outpíchnout kolo

blow-up: have a blow-uppohádat se, porafat se

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

glass: tech. blown glassfoukané sklo

nose: blow one's nosevysmrkat se

raspberry: blow a raspberryzaprdět pusou, odfrknout s jazykem mezi rty

whistle: blow one's whistlezapískat na píšťalku

wind: Wind is blowing.Fouká vítr.

kolo: blow a tyre, have a puncturepíchnout kolo

píšťala: blowpipe, blowing irontech. sklářská píšťala

pneumatika: get a puncture, get a flat (tyre), AmE blow a tire, AmE have a blow-outpíchnout pneumatiku

pojistka: blow the fusevyhodit pojistky

povětří: blow upvyletět do povětří vybouchnout

ráz: at one stroke/blowjedním rázem

úder: hit/blow below the belt, přen. low blowi přen. úder pod pás

vyhodit: blow up sthvyhodit co do vzduchu/povětří

vyletět: blow up, explodevyletět do vzduchu

vzduch: vybouchnout blow up, být vymrštěn go flyingvyletět do vzduchu

žárovka: replace a (blown) bulbvyměnit (prasklou) žárovku

odvát: The wind blew the smoke away.Vítr odvál kouř.

sfouknout: The wind blew off his hat.Vítr mu sfoukl klobouk.

unesený: I was totally blown away., It totally blew me away.Byl jsem (z toho) úplně unešený.

vztek: burst of anger, blow-upvýbuch vzteku

zahodit: blow a chance of doing sthzahodit šanci udělat co

zasadit: deal a heavy blow to sb/sthpřen. zasadit těžkou ránu komu/čemu událost ap.

foukat: see which way the wind blowszjistit, odkud vítr fouká

prohnat: blow sb's brains outprohnat komu kulku hlavou

samochvála: Don't blow your own trumpet!Samochvála smrdí.

vanout: realize/know which way the wind is blowingzjistit/vědět odkud vítr vane

blow: blow (out)prasknout pneumatika, píchnout pneumatiku

pustit: let/allow sb in/outpustit koho dovnitř/ven

vpustit: let sb in(side), allow sb invpustit koho dovnitř

copak: Do you think it is allowed?Copak se to smí?

dopustit: I won't allow that.To nedopustím.

dovolený: Is it allowed?Je to dovolené?

moct: He wasn't allowed in.Nemohl jít dovnitř.

nesmět: He wasn't allowed to leave the house.Nesměl vyjít z domu.

odklad: It can't be delayed., It is extremely urgent., It allows no delay.To nesnese odkladu.

počítat: You have to allow for this possibility.Musíš počítat s touto možností.

povolit: I won't allow it.To nepovolím.

přemluvit: be talked into doing sth, (allow osf to) be persuaded to do sthnechat se přemluvit k čemu

připustit: We won't allow it.To nepřipustíme.

smět: Is it allowed?, patří se to Is it appropriate?Smí se to?

umožnit: We were not allowed to do it.Nebylo nám to umožněno.

allow: (not) be allowed to do sth(ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co

delivery: allow 20 days for delivery(doba) doručení do 20 dní

latitude: allow sb greater latitudeposkytnout komu větší volnost

run away with: let/allow one's emotions run away with onenechat se unést/zmítat/ovládat emocemi