Hlavní obsah

arrive [əˈraɪv]

Vyskytuje se v

time: arrive in timepřijet včas

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

might: They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.

scrabble: He scrabbled to arrive first.Snažil se dorazit první.

dobrat se: They arrived at the conclusion that ...Dobrali se závěru, že ...

dojít: The goods have not arrived yet.Zboží ještě nedošlo.

dorazit: arrive swh on timedorazit kam včas

dostavit se: arrive at work, report to workdostavit se do práce

dosud, doposud: They haven't arrived yet.Dosud nedorazili.

načas: The train arrived on time.Vlak přijel načas.

přesně: He arrived on time/punctually.Dorazil přesně (včas).

přijet: We arrived in/reached London at ...Přijeli jsme do Londýna v ...

přiletět: The plane is due to arrive at 10.00.Letadlo má přiletět v 10.00.

závěr: come to the conclusion that ..., arrive at a conclusiondojít k závěru, že ...

arrive: arrive at sthdospět, dojít k čemu rozhodnutí ap., shodnout se na čem