Hlavní obsah

arrive [əˈraɪv]

Vyskytuje se v

time: arrive in timepřijet včas

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

might: They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.

scrabble: He scrabbled to arrive first.Snažil se dorazit první.

dobrat se: Dobrali se závěru, že ...They arrived at the conclusion that ...

dojít: Zboží ještě nedošlo.The goods have not arrived yet.

dorazit: dorazit kam včasarrive swh on time

dostavit se: dostavit se do prácearrive at work, report to work

dosud, doposud: Dosud nedorazili.They haven't arrived yet.

načas: Vlak přijel načas.The train arrived on time.

přesně: Dorazil přesně (včas).He arrived on time/punctually.

přijet: Přijeli jsme do Londýna v ...We arrived in/reached London at ...

přiletět: Letadlo má přiletět v 10.00.The plane is due to arrive at 10.00.

závěr: dojít k závěru, že ...come to the conclusion that ..., arrive at a conclusion