Hlavní obsah

ER [ˌiːˈɑː]

Vyskytuje se v

air: air (travel)letecká doprava, cestování letadlem

air: clear the airujasnit situaci, odstranit případná nedorozumění

air: (be) on the air(být) ve vysílání živě v rozhlase nebo televizi

balloon: (hot-air) balloon(horkovzdušný) balón

breath: go for a breath of (fresh) airjít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduch

breath: breath of fresh airoživení, nový duch, čerstvý vítr

punch: punch the airvítězně zvednout pěsti prudce

air: air circulationoběh vzduchu

air: air pollutantslátky znečišťující ovzduší

air: air-supportednafukovací hala ap.

air: by airletecky, vzdušnou cestou, vzduchem

air: air ticketletenka

air: air trafficletový/letecký provoz

air: let. air corridorvzdušný koridor

air: let. air-bridgeletecký most

air: go on the airzahájit vysílání, začít vysílat

air: go off the airskončit vysílání, přestat vysílat

air force: Royal Air Forcekrálovské letectvo britské

airing: give sth a good airingpořádně vyvětrat co

air raid: overnight air-raid on sthnoční letecký úder na co

air raid: air raid shelterprotiletecký kryt

air-to-air: air-to-air refuellingtankování za letu

air-to-air: air-to-air missilesstřely vzduch-vzduch

apparent: práv. heir apparentzákonný dědic

blast: blast sth into the airvyhodit co do vzduchu

cleaner: air cleanermotor. vzduchový filtr

controller: let. air traffic controllerletecký/letový dispečer

crash: plane/air crashletecká havárie/nehoda

disaster: air disasterletecké neštěstí

duct: air ductvzduchové potrubí, vzduchovod

embolism: air embolismvzduchová embolie

ere: ere longbrzy, zanedlouho, zakrátko

fare: air farecena letenky, cena za leteckou přepravu

fleet: air fleetletecká/vzdušná flotila

gasp: gasp for breath/air(za)lapat po dechu/vzduchu, popadat dech

heir: práv. heir apparentprávoplatný dědic, přen. nástupce na pozici

heir: práv. heir presumptivepředpokládaný dědic

heir: make sb one's heirustanovit koho svým dědicem

hostess: air hostessletuška

light: light airvánek o rychlosti 1,6 - 4,8 km/h

mattress: air mattressnafukovací matrace, nafukovačka

mid-air: in mid-airve vzduchu, nad zemí

missile: surface-to-air missilestřela země-vzduch

open-air: open-air museumskanzen

open-air: open-air cinemaletní kino

open-air: in the open airvenku, pod širým nebem

passage: anat. air passage(s)dýchací cesty

permeable: air-permeableprodyšný

piracy: air piracyletecké pirátství, únosy letadel

pump: vacuum/air pumpvývěva

raid: air raidnálet

rightful: rightful heirprávoplatný dědic

route: air routeletecká trasa

royal: Royal Air Force RAFkrálovské letectvo

sac: air sacbiol. vzdušný vak, anat. plicní sklípek

service: domestic air servicevnitrostátní letecká doprava

shelter: bomb/air-raid shelterprotiletecký kryt

siren: air raid sirensiréna leteckého poplachu

station: air stationletecká základna

strike: air strikenálet, letecký úder

surveillance: air surveillanceletecký průzkum

ticket: air(line) ticketletenka

traffic: air trafficletový/letecký provoz

traffic: let. air-traffic controllerdispečer letecké dopravy, letový dispečer

travel: air travelcestování letadlem

turbine: air turbinevětrná turbína

air: well aired roomdobře větraná místnost

breath: There's not a breath of air.Vzduch se ani nepohne.

fresh: get some fresh airjít na čerstvý vzduch

off-air: We'll go off air soon.Brzy přerušíme/ukončíme vysílání.

air: give osf/put on airsnafukovat se, naparovat se, povyšovat se, chovat se důležitě

dispečer: dispečer letecké dopravy, letový dispečerair-traffic controller

horkovzdušný: horkovzdušný balonhot-air balloon

chlazení: chlazení vzduchemair-cooling

královský: královské letectvoRoyal Air Force

kryt: protiletecký krytair-raid/bomb shelter

lapat: lapat po dechu/dechgasp for breath, struggle for breath/air, be catching one's breath

lehátko: nafukovací lehátkomatrace air mattress, bazénové, do vody pool lounger

letecký: letecká základnaair base, malá airfield

letecký: letecké neštěstíair crash

letectvo: královské letectvo britskéRoyal Air Force, zkr. RAF

letištní: letištní věž řídicíair-traffic control tower

nafukovací: nafukovací matraceairbed, air mattress

nafukovací: nafukovací balon(ek)air-ball, inflatable ball

nákladní: nákladní letadlo(air) freighter, cargo aircraft

nehoda: letecká nehodaair crash

nic: z ničeho nicall of a sudden, suddenly, out of thin air

planý: plané řečiempty/idle talk, hot air

plicní: anat. plicní sklípekair sack, alveolus

pod, pode: pod širým nebem/širákemin the open air