Hlavní obsah

balloon [bəˈluːn]

Vyskytuje se v

kite: kite balloonupoutaný pozorovací balón k vědeckému pozorování ap.

weather: meteor. weather balloonmeteorologický balon, meteorologická sonda

horkovzdušný: hot-air balloonhorkovzdušný balon

létání: ballooningbalonové létání

proletět se, prolétnout se: take a balloon flight/rideproletět se balónem

balloon: (hot-air) balloon(horkovzdušný) balón