Hlavní obsah

plicní

Přídavné jméno

  • med., anat. pulmonary, pulmonic, pneumonicmed. plicní chorobylung diseasesanat. plicní sklípekair sack, alveolus

Vyskytuje se v

sklípek: plicní sklípkyair sacs, (lung) alveoli

tepna: anat. plicní tepnapulmonary artery

embolism: plicní emboliepulmonary embolism

lung: plicní laloklobe of the lung

murmur: srdeční/plicní šelestheart/pulmonary murmur

pulmonary: plicní emboliemed. pulmonary embolism

sac: biol. vzdušný vak, anat. plicní sklípekair sac

tuberculosis: plicní tuberkulóza, zast. souchotinypulmonary tuberculosis

plicní: med. plicní chorobylung diseases