Hlavní obsah

that is

thatto, tamto

thatže

isje

bebýt

bemít

Vyskytuje se v

say: that is to sayto jest, a to, tedy při upřesnění

that: that is (to say)tedy, čili, totiž

why: that is whyproto

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

be: something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

down: That is down to hard work.To jen díky tvrdé práci.

issue: That is not the issue.O to (tu) nejde.

out: That is out.To už se nenosí.

point: That is not the point.O to tady nejde.

those: Those are my shoes.To jsou moje boty.

ten, ta, to: i.e., that isto jest

hloupost: That was a stupid thing to do., That was a stupid act.To byla hloupost. To jsi neměl dělat.

hustý: That was bad-ass!To bylo hustý!

chybět: That was close!Moc nechybělo! skoro se to stalo

jejich: Those are not theirs.Ty nejsou jejich.

moudrý: That wasn't wise of you.To od vás nebylo moudré.

o: That is not the point.O to (tady) nejde.

stačit: That is not enough., That won't do.To nestačí.

starat se: That is none of your business.O to se nestarej. do toho ti nic není

ti: Oh man, that was something!To ti bylo něco!

totéž: But that is the same thing.Ale to je totéž.

úvaha: That is out of the question.To nepřichází v úvahu.

uvážení: That is worth considering.To stojí za uvážení.

vous: That was a close shave!To bylo o fous! vyváznutí ap.

všechen, všechna, všechno: It's all over., That was it., už se nedá uspět The game is up.(A) je po všem.

vymykat se: That is way beyond me.To se vymyká mému chápání.

debata: That is indisputable., No doubt about that.To je bez debaty.

spadnout: That is a load off my mind.To mi spadl kámen ze srdce.

department: That is not my departmentTo není můj obor., To není v mé kompetenci., V tom se nevyznám.