Hlavní obsah

všechno

Vyskytuje se v

hnida: pararse en pequeñeceshledat na všem hnidy

náhon: tracción total, tracción a/en las cuatro ruedasnáhon na všechna čtyři kola

nejlepší: ¡Felicidades!Všechno nejlepší!

paráda: con toda pompa, por todo lo alto, con mucho aparatose vší parádou okázale

pohon: coche cuatro por cuatroauto s pohonem všech čtyř kol

přes, přese: přen. contra viento y mareapřes všechny překážky

připravit: dejar sin camisapřen., hovor. připravit o všechno okrást, ožebračit

síla: extremarsenapnout všechny síly

společně: todos juntosvšichni společně

svatý: (Día de) Todos los Santos (svátek) Všech svatých

vydat: reventar(se), vaciarsevydat ze sebe vše

země: ¡Todos al suelo!voj. Všichni k zemi! povel

narozeniny: ¡Feliz cumpleaños!Všechno nejlepší k narozeninám!

po: Se acabó.Je po všem. je konec

pochybnost: fuera de toda dudanade vší pochybnost

proběhnout: Todo transcurrió normalmente.Všechno proběhlo normálně.

projít: A ti te toleran todo.Tobě všechno projde.

přání: los mejores deseospřání všeho nejlepšího

přát: Le deseo lo mejor.Přeji vám vše dobré.

selhat: en última instanciaaž když všechno selže jako poslední možnost

trochu: de todo un pocood všeho trochu

udělat: Haré todo lo que pueda.Udělám vše, co budu moci.

zkazit: Lo has estropeado todo.Všechno jsi zkazil.

zobnout: picar un poco de todos los platoszobnout si ze všech jídel trošku

barva: ponerse de mil coloreshrát všemi barvami

brdo: Son tres cuartos de lo mismo., Viene a ser lo mismo.Je to (všechno) na jedno brdo.

cesta: Todos los caminos llevan a Roma.Všechny cesty vedou do Říma.

čas: Todo tiene su tiempo., Con el tiempo todo se consigue.Všechno má svůj čas.

čert: Tiene el diablo/los diablos en el cuerpo.Šijí s ním všichni čerti.

dělat: hacer todo lo posibledělat všechno možné snažit se

hajzl: Todo se fue a la mierda.Všechno je v hajzlu.

karta: jugárselo a una cartavsadit všechno na jednu kartu

loď: Estamos en el mismo barco.Jsme všichni na jedné lodi.

mez: Todo tiene sus límites.Všechno má své meze.

moudrost: Se cree un sabelotodo.Myslí si, že snědl všechnu moudrost (světa).

nouze: A falta de pan buenas son tortas.V nouzi vše přijde vhod.

obrátit: poner todo patas arribaobrátit všechno vzhůru nohama zpřeházet

papír: El papel lo aguanta todo.Papír snese všechno. napsat lze cokoliv

pět: no tener un pelo de tonto, tener la cabeza en su sitiomít všech pět pohromadě

přestávat: Esto es por demás.To už přestává všechno.

smysl: tener la cabeza en su sitiomít všech pět (smyslů) pohromadě

trumf: Tener todos los triunfos en la mano.Mít v ruce všechny trumfy.

třetice: a la tercera va la vencidado třetice všeho dobrého

třpytit se: No es oro todo lo que reluce.Není všechno zlato, co se třpytí.

vést: Todos los caminos llevan a Roma.Všechny cesty vedou do Říma.

vsadit: poner toda la carne en el asador, jugárselo todo a una cartavsadit vše na jednu kartu

zlato: No es oro todo lo que reluce.Není všecko zlato, co se třpytí.

capaz: ser capaz de todobýt všeho schopný

cuatro: a cuatro pataspo čtyřech, na všech čtyřech lézt ap.

cumpleaños: ¡Feliz cumpleaños!Všechno nejlepší!

junto: todos juntosvšichni společně

quisque: todo quisquevšichni

riesgo: a todo riesgopro každý případ, proti všem rizikům

todo: todo el mundocelý svět, všichni (lidé)

tracción: tracción de las cuatro ruedasnáhon na všechny čtyři kola

tragaderas: tener buenas tragaderasvšechno sežrat naivně uvěřit

alcance: al alcance de todas las fortunascenově dostupný pro všechny

camada: ser lobos de la misma camadabýt všichni stejní, být stejní ptáčci

mezclar: hovor. mezclar churras con merinassmíchat všechno dohromady

mismo: hovor. estar/hallarse en las mismasmít se pořád stejně, být všechno při starém

všechen, všechna, všechno: todos, todo el mundovšichni muži ap.