Hlavní obsah

чёрный

Vyskytuje se v

день: чёрный деньhorší časy, pro strýčka Příhodu

дыра́: чёрная дыра́černá díra

я́щик: чёрный я́щикčerná skříňka v letadle

бе́лый: чёрным по бе́ломуčerné na bílém

дрозд: чёрный дроздkos černý

пе́рец: чёрный пе́рецpepř černý

пи́во: тёмное/чёрное пи́воtmavé/černé pivo

спи́сок: чёрный спи́сокpřen. černá listina

хлеб: чёрный/бе́лый/ржано́й хле́бčerný/bílý/žitný chléb

шокола́д: го́рький/чёрный шокола́дhořká/černá čokoláda

вход: чёрный входzadní vchod

ма́гия: чёрная ма́гияčerná magie

сморо́дина: бе́лая/кра́сная/чёрная сморо́динаbílý/červený/černý rybíz

чёрный: чёрные фигу́рыčerné figurky

кобе́ль: Чёрного кобеля́ не отмо́ешь добела́.Z černé bílou neuděláš.

сбереже́ние: сбереже́ния на чёрный деньúspory na horší časy

bokem: отложи́ть де́ньги на чёрный деньdát (si) peníze bokem

čaj: чёрный/зелёный чайčerný/zelený čaj

čáp: чёрный а́истčáp černý

černý: чёрный ко́феčerná káva

figurka: чёрные/бе́лые фигу́рыčerné/bílé figurky

horší: чёрный деньhorší časy

listina: чёрный спи́сокpřen. černá listina

nechat: оста́вить что на чёрный деньnechat si co na horší časy

neštovice: натура́льная/чёрная о́спаmed. pravé neštovice

obchod: чёрный ры́нокčerný obchod

panter: чёрная панте́раčerný panter

pepř: (чёрный) пе́рец мо́лотыйpepř mletý

pivo: тёмное/чёрное пи́воčerné/tmavé pivo

rybíz: чёрная сморо́динаrybíz černý

sjezdovka: чёрная тра́сса для (скоростно́го) спу́скаčerná sjezdovka

skříňka: чёрный я́щикlet. černá skříňka

tisk: чёрная/цветна́я печа́тьčernobílý/barevný tisk

trh: чёрный/откры́тый ры́нокčerný/volný trh

uhel: у́гольные во́лосы, во́лосы чёрные как смоль/у́гольvlasy černé jako uhel

vdova: чёрная вдова́zool. černá vdova

chléb: чёрный/бе́лый/ржано́й хлебtmavý/bílý/žitný chléb

káva: чёрный ко́феčerná káva

kaviár: чёрная икра́černý kaviár

nejraději: Бо́льше всего́ я люблю́ чёрное пи́во.Nejraději mám černé pivo.

oliva: зелёные/чёрные масли́ныzelené/černé olivy

těžký: тяжёлая/чёрная рабо́таtěžká práce

tmavý: чёрный хлебtmavý chléb

zadní: чёрный входzadní vchod

bílý: чёрным по бе́ломуčerné na bílém

na: чёрным по бе́ломуčerné na bílém

ras: держа́ть в чёрном те́ле когоbýt jako ras na koho

schovat: отложи́ть на чёрный деньschovat si co na horší časy

stranou: отложи́ть на чёрный деньdát (si) něco stranou

vchod: зайти́ с чёрного (в)хо́даjít postranním/zadním vchodem

vidět: ви́деть всё в чёрном све́теvidět vše černě

во́рон: чёрный во́ронčerný anton policejní vůz za doby stalinismu