Hlavní obsah

тре́тий

Vyskytuje se v

сосна́: в трёх со́снах заблуди́тьсяnevědět si rady, neumět si s ničím poradit

тре́тий: тре́тьи ли́цаtřetí osoby/strana

тро́е: за трои́хza tři, trojnásobně pracovat, jíst ap.

курс: студе́нт тре́тьего ку́рсаstudent třetího ročníku

па́рник: Росси́йские па́рники в соревнова́нии за́няли тре́тье ме́сто.Ruský krasobruslařský pár získal v soutěži třetí místo.

шаг: в двух-трёх шага́хpár kroků, velmi blízko

в: в три ра́за ме́ньшеtřikrát menší

всего́: Откли́кнулось всего́ тро́е.Ozvali se jen tři.

измере́ние: три измере́ния простра́нстваtrojrozměrný prostor

подря́д: три часа́ подря́дcelé/plné tři hodiny

проби́ть: Проби́ло три (часа́).Odbila třetí (hodina).

разме́р: тре́тий разме́р груди́trojky prsa

сря́ду: три дня сря́дуtři dny za sebou

тре́тья: две тре́тьихdvě třetiny

три: три челове́каtři lidé

умно́жить: умно́жить два на три(vynásobit) dva krát tři

го́рло: в три го́рла естьjíst (jako) za tři, hodně jíst

osoba: пе́рвое/второ́е/тре́тье лицо́první/druhá/třetí osoba

povodňový: тре́тья сте́пень угро́зы наводне́нияhydr. třetí povodňový stupeň

provoz: рабо́та в три сме́ныprovoz na tři směny

říše: тре́тий рейх, ги́тлеровская Герма́нияhist. třetí říše nacistické Německo

trojrozměrný: три измере́ния простра́нстваtrojrozměrný prostor

třetí: в-тре́тьихza třetí při výčtu

tříčtvrteční: такт на три че́твертиtříčtvrteční takt

třikrát: в три ра́за ме́ньше, втро́е ме́ньшеtřikrát menší

disciplína: победи́ть в трёх дисципли́нахzvítězit ve třech disciplínách

chod: обе́д из трёх блюдoběd o třech chodech

jednání: де́йствие пе́рвое, явле́ние тре́тьеjednání první, výstup třetí

jet: По́езд ухо́дит в три часа́.Vlak jede ve tři hodiny.

kolečko: бежа́ть три кру́гаběžet tři kolečka

kolej: По́езд отправля́ется с тре́тьего пути́.Vlak odjíždí ze třetí koleje.

minimálně: Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.Stojí to minimálně tři tisíce rublů.

mocnina: втора́я/тре́тья сте́пеньdruhá/třetí mocnina

moučník: Что бу́дет на тре́тье?Co bude jako moučník?

mušketýr: Три мушкетёра А. Дюма́Dumasovi Tři mušketýři

odbít: Проби́ло три (часа́).Odbily tři.

odpovědnost: отве́тственность тре́тьей стороны́odpovědnost vůči třetí osobě při autonehodě ap.

plus: Два плюс три бу́дет пять.Dva plus tři je pět.

raz: раз, два, триraz, dva, tři

ročník: студе́нт тре́тьего ку́рсаstudent třetího ročníku

rovnat se: Три плюс два равня́ется пять.Tři plus dvě se rovná pět.

rozměr: тре́тье измере́ниеtřetí rozměr

trojka: включи́ть тре́тью ско́ростьzařadit trojku rychlost

třísměnný: рабо́та в три сме́ны, трёхсме́нная рабо́та, трёхсме́нный рабо́чий режи́мtřísměnný provoz

vězení: приговори́ть кого к заключе́нию на три го́даodsoudit koho na tři roky (do) vězení

natvrdo: получи́ть три го́да отси́дкиdostat tři roky natvrdo

tři: рабо́тает за трои́хpracuje za tři

vyrazit: вы́толкать с кем в три ше́иvyrazit s kým dveře