Hlavní obsah

ско́лько

Příslovce

  1. kolikСко́лько (э́то) сто́ит?Kolik (to) stojí?Ско́лько с меня́?Kolik/Co jsem dlužen?
  2. pokud, nakolik do jaké míry

Číslovkaско́льких, ско́льким, по ско́льку

  1. kolik
  2. jak mnoho, kolikско́лько раз?kolikrát?

Vyskytuje se v

зима́: ско́лько лет, ско́лько зимto je let/doba, co jsme se neviděli

ле́то: Ско́лько лет, ско́лько зим!To už je let!, To je doba!, Je to věčnost, co jsme se neviděli!

неве́сть: неве́сть ско́лькоhabaděj, spousty

сто́лько: не сто́лько..., ско́лькоnebýt ani tak... jako

вре́мя: Ско́лько вре́мени?Kolik je hodin?

ско́лько: ско́лько раз?kolikrát?

зараба́тывать: Ско́лько вы зараба́тываете (в ме́сяц)?Kolik vyděláváte (měsíčně)?

причита́ться: Ско́лько с меня́ причита́ется?Co jsem dlužen?, Kolik budu platit?

сто́ить: Ско́лько э́то сто́ит?Kolik to stojí?

душа́: ско́лько душе́ уго́дноkolik chcete, co unesete, dostatek

ум: Ско́лько голо́в, сто́лько умо́в.Kolik lidí, tolik názorů.

co: во что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́илоstůj co stůj

dost: бо́лее чем уго́дно, ско́лько душе́ уго́дноdost a dost

libost: ско́лько захо́чется, по жела́ниюpodle libosti

být: Ско́лько ему́ лет?hovor. Kolik mu je?

dělat: Ско́лько э́то бу́дет?Kolik to dělá?

dioptrie: Ско́лько у вас дио́птрий?Kolik máte dioptrií?

dlužný: Ско́лько я до́лжен?, Ско́лько с меня́?Kolik jsem dlužen?

hrůza: У́жас ско́лько у меня́ рабо́ты.Mám práce až hrůza.

kolik: Ско́лько с меня́ (причита́ется)?Kolik budu platit?

měsíc: Ско́лько он зараба́тывает в ме́сяц?Kolik bere za měsíc?

platit: Ско́лько с меня́ (возьмёте)?Kolik platím?

přijet: Во ско́лько прибыва́ет по́езд?V kolik má ten vlak přijet?

starý: Ско́лько ему́ лет?Jak je starý?

stát: Ско́лько э́то сто́ит?Kolik to stojí?

stupeň: Ско́лько гра́дусов?Kolik je stupňů?

vážit: Ско́лько э́то ве́сит?Kolik to váží?

hrdlo: брать ско́лько вле́зет/душе́ уго́дноbrát si co hrdlo ráčí

влезть: ско́лько вле́зетkolik je libo, co hrdlo ráčí