Hlavní obsah

rücken

Der, podstatné jméno~s, ~

  1. zádaauf dem Rücken schwimmenplavat (na)znakauf dem Rücken liegenležet na zádech
  2. hřbet svrchní částder Rücken eines Bucheshřbet knihy

Vyskytuje se v

Gänsehaut: j-m läuft eine Gänsehaut über den Rückenkomu běhá mráz po zádech

rücken: in den Hintergrund rückenustoupit do pozadí

Rücken: j-m/etw. den Rücken wendenobrátit se zády ke komu/čemu

anlehnen: sich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnenopřít se (zády) o stěnu

haarig: haarigen Rücken habenmít chlupatá záda

kribbeln: Meine Haut kribbelt am Rücken.Svědí mě kůže na zádech.

krümmen: den Rücken krümmenhrbit/ohýbat záda, hrbit se

lasten: Der schwere Rucksack lastete auf seinem Rücken.Těžký batoh ho tížil na zádech.

massieren: j-m den Rücken massierenmasírovat komu záda

schälen: Mein Rücken schält sich.Loupou se mi záda.

schuppen: Du schuppst dich (auf dem Rücken).Loupeš se na zádech.

schwimmen: auf dem Rücken schwimmenplavat na zádech

stechen: Es sticht mich im Rücken.Píchá mě v zádech.

tragen: etw. auf dem Rücken tragennést co na zádech

zuwenden: j-m den Rücken zuwendenukázat záda komu, obrátit se zády ke komu

hřbet: auf dem Rücken liegenležet na hřbetě

křivit: den Rücken krümmenkřivit záda

loupat: Es sticht mich im Rücken.Loupe mě v zádech.

loupat se: Du schuppst dich auf dem Rücken.Loupeš se na zádech.

narovnat: den Rücken gerade machennarovnat záda

narukovat: Er rückte zur Armee ein.Narukoval do armády.

nesení: das Rucksacktragen auf dem Rückennesení batohu na zádech

píchat: Es sticht ihm im Rücken.Píchá ho v zádech.

postrčit: den Schrank an die Wand rückenpostrčit skříň ke zdi

prohnout: den Rücken (durch)biegenprohnout záda

přisunout se: näher ans Fenster rückenpřisunout se blíž k oknu

shrbit: den Rücken krümmenshrbit záda

svázat: j-m die Hände auf dem Rücken fesselnsvázat ruce za zády komu

škrábat: j-m den Rücken kraulenškrábat koho na zádech

taška: die Tasche auf dem Rücken tragennosit tašku na zádech

vyklopit: Mach keine Umstände und rück damit heraus.Nedělej okolky a vyklop to.

vymáčknout se: Sie rückten schon damit heraus.Už se konečně vymáčkli.

záda: Sie standen Rücken an Rücken.Stáli zády k sobě.

zkroutit: j-m den Arm hinter den Rücken verdrehenzkroutit komu ruku za zády

hřebínek: j-m den Rücken beugensrazit komu hřebínek

mráz: Ihm lief ein Schauer über den Rücken.Mráz mu přejel po zádech.

páteř: vor j-m den Rücken krumm machenhrbit páteř před kým

vpadnout: j-m in den Rücken fallenvpadnout komu do zad

vrazit: j-m in den Rücken fallenvrazit komu nůž do zad

Blickfeld: j-n/etw. ins Blickfeld rückenobrátit pozornost na koho/co