Hlavní obsah

rücken

Der, podstatné jméno~s, ~

  1. zádaauf dem Rücken schwimmenplavat (na)znakauf dem Rücken liegenležet na zádech
  2. hřbet svrchní částder Rücken eines Bucheshřbet knihy

Vyskytuje se v

Blickfeld: j-n/etw. ins Blickfeld rückenobrátit pozornost na koho/co

Gänsehaut: j-m läuft eine Gänsehaut über den Rückenkomu běhá mráz po zádech

anlehnen: sich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnenopřít se (zády) o stěnu

haarig: haarigen Rücken habenmít chlupatá záda

kribbeln: Meine Haut kribbelt am Rücken.Svědí mě kůže na zádech.

krümmen: den Rücken krümmenhrbit/ohýbat záda, hrbit se

lasten: Der schwere Rucksack lastete auf seinem Rücken.Těžký batoh ho tížil na zádech.

massieren: j-m den Rücken massierenmasírovat komu záda

schälen: Mein Rücken schält sich.Loupou se mi záda.

schuppen: Du schuppst dich (auf dem Rücken).Loupeš se na zádech.

schwimmen: auf dem Rücken schwimmenplavat na zádech

stechen: Es sticht mich im Rücken.Píchá mě v zádech.

tragen: etw. auf dem Rücken tragennést co na zádech

zuwenden: j-m den Rücken zuwendenukázat záda komu, obrátit se zády ke komu