Hlavní obsah

ležet

Nedokonavé sloveso

  1. (zaujímat vodorovnou polohu) liegenležet v posteli/na zemiim Bett/auf dem Boden liegen
  2. (být umístěn) liegenVídeň leží na Dunaji.Wien liegt an der Donau.ležet na slunciin der Sonne liegen
  3. (prostírat se) liegen, sich erstrecken
  4. (být nemocen) (krank) liegenležet v nemocniciim Krankenhaus liegen
  5. (zůstat nevyužitý) ungenützt liegen, brachliegen

Vyskytuje se v

lež: eine barmherzige Lügemilosrdná lež

milosrdný: eine barmherzige Lügemilosrdná lež

bezostyšný: eine schamlose Lügebezostyšná lež

bídný: eine schäbige Lügebídná lež

hřbet: auf dem Rücken liegenležet na hřbetě

kóma: im Koma liegenležet v kómatu

ladem: brachliegenležet ladem

líně: faul liegenlíně ležet

naznak: rücklings liegenležet naznak

nehorázný: eine bodenlose/ungeheure Lüge sagenříci nehoráznou lež

průhledný: durchschaubare Lügeprůhledná lež

pupek: auf dem Bauch liegenležet na pupku

slunce: in der Sonne liegenležet na slunci

sprostý: eine gemeine Lüge sagenříct sprostou lež

úpatí: Die Stadt liegt am Fuß der Berge.Město leží na úpatí hor.

balvan: Es liegt ihm wie ein Stein auf dem Herzen.Leží to na něm jako balvan.

noha: Lügen haben kurze Beine.Lež má krátké nohy.

smrtelný: im Sterbebett liegenležet na smrtelné posteli

srdce: j-m am Herzen liegenležet komu na srdci

věž: Das ist eine faustdicke Lüge!Je to lež jako věž!

žaludek: j-m (schwer) im Magen liegenpřen. ležet komu v žaludku

bewusst: eine bewusste Lügevědomá lež

obenauf: obenauf liegenležet (úplně) nahoře

unter: unter der Decke liegenležet pod dekou

dort: Es liegt dort, auf dem Tisch.Leží to támhle, na stole.

entlarven: etw. als Lüge entlarvenodhalit co jako lež

krank: krank im Bett liegenležet nemocný v posteli

liegen: lange (im Bett) liegen bleibenzůstat (ležet) dlouho v posteli

Rücken: auf dem Rücken liegenležet na zádech

ruhen: přen. Die Nacht ruht auf der Stadt.Noc leží nad městem.

Schatten: im Schatten liegenležet ve stínu

Seite: auf der linken Seite liegenležet na levém boku

Sterbebett: auf dem Sterbebett liegenležet na smrtelné posteli

ležet: im Bett/auf dem Boden liegenležet v posteli/na zemi